Pokec Playlisty
Reklama

Nailed - text, preklad

playlist Playlist
I’ve been working for my whole life to get to the other side
And try to achieve true righteousness
All the scourges and whips I cracked
The flesh I ripped off my back
It only led me to emptiness
Celý život jsem se snažil dostat na druhou stranu.
A dosáhnout pravé spravedlnosti
Všechny biče a důtky, co jsem použil
Všechno maso, co jsem tak serval ze svých zad.
Vedlo to jen k prázdnotě.
Here I am, a broken man who’s done all that a man could do
And found that it’s only filthy rags
Monasteries, religious schools, indulgences, laws and rules
It all added up to nothing and darkness and death
Vanity, heartache, and emptiness
Efforts all fading away
The flesh and defeat that it brings
Till You guide me and show me things
That my eyes have never seen before
As I burst forth from the belly of the beast
Never fight it anymore
For the burden on my life has been released
Nail it to the door
Tady jsem, zlomený muž, který dělal vše co bylo v lidských silách
A objevil, že to jsou jen špinavé hadry.
Kláštery, církevní školy, odpustky, zákony a pravidla
To vše vedlo jen k nicotě, temnotě a smrti
marnosti, zármutku a prázdnotě.
Úsilí polevuje
Porážka, kterou přináší tělo
Dokud mě nepovedeš Ty a neukážeš mi věci
které mé oči nikdy předtím neviděly
Když prorážím ven z břicha obludy (anglický idiom pro špatné místo, dnes často vězení/systém)
Už nikdy s tím nemuset bojovat
Protože jsem byl zbaven břímě v mém životě
Přibiju to na dveře
Nailed these ninety-five things I’ve learned
They’ll say that I must be burned
For God has no place for heretics
All the things that they try to sell
It’s trickery straight from Hell
To turn it into a den of thieves
Přibil jsem tam těch 95 věcí, které jsem se naučil
Řeknou, že musím být upálen
Protože Bůh nemá místo pro kacíře
Všechny ty věci, které se snaží prodat
jsou klam přímo z pekla
Aby to tu proměnili v doupě lupičů
See these madmen peddling the wares of dead men’s souls
Collecting on a debt already paid so long ago
There’s fire in my spirit, and fire in their eyes
For now they’ll want to burn me alive
Yet freedom rings
Unworthiness is all I bring
The blood of Christ is all I claim
This grace revealed everything
That my eyes have never seen before
As I burst forth from the belly of the beast
Never fight it anymore
For the burden on my life has been released
Nail it to the door
Pohleď na ty blázny kupčící se zbožím - dušemi mrtvých lidí
Vybírají úroky z už dávno splaceného dluhu
V mém duchu je oheň, a oheň je i v jejich očích
protože teď mě chtějí zaživa upálit
Ale zvon svobody zvoní
Nedostatečnost je vše co přináším
Kristova krev je vše co si žádám
Ta milost odhalila všechno,
co mé oči nikdy předtím neviděly
Když prorážím ven z břicha obludy
Už nikdy s tím nemuset bojovat
Protože jsem byl zbaven břímě v mém životě
Přibiju to na dveře

Text pridala lukas93

Video přidala lukas93

Preklad pridala lukas93

Preklad opravil klystyr

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.