Pokec Playlisty
Reklama

Laying the Demon to Rest - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
As I sit alone and tired, with time to spare
Temptation rears its ugly head
Born from a deceptive dream into a nightmare
It calls to me again
Testing me to see if I will break this time
Or at least how far I'll bend
I can see its glowing eyes and hear its evil cries
"Come dance with me, my friend..."
Když sedím sám a unaven se spoustou času nazbyt
Pokušení vystrkuje svou ohyzdnou hlavu
Chce klamný sen v noční můru přeměnit
A vyzývá mě znovu
Zkouší mě, jestli tentokrát podlehnu jeho naléhání
Nebo o kousek ustoupím mu-li
Vidím jeho žhnoucí oči a slyším jeho ďábelské volání
"Zatanči si se mnou, můj příteli..."
So, the things that I want to do
I find myself not doing
but the things that I don't want to do
I fall into - Why?
Why do we struggle with the former things and
live in our own power below our means?
Takže věci, které chci dělat
zjišťuji, že nedělám
ale do toho, čemu bych se vyhnout chtěl
padám přímo po hlavě - Proč?
Proč zápasíme se svou minulostí a
žijeme z vlastní síly pod hranicí svých schopností?
War
Don't you understand this is war?
War with the principalities and powers
Things unseen that would devour us all
The spirit battles the flesh
And now my wounds are deep
and torn wide open
I'm tired and weary, hurt and broken down
Válka
Nechápeš, že tohle je válka?
Válka mezi mocnostmi a silami
neviditelnými schopnými pohltit nás všechny
Duch soupeří s tělem
A teď mé rány jsou hluboké,
doširoka otevřené
Jsem slabý a znavený, zraněný a zlomenýl
Lead us not
Into temptation
But deliver us
From the evil one
Darkness falls
On my spirit again
Again temptation calls
I can hear it
Neuveď nás
do pokušení
ale vysvoboď nás
od toho zlého
Tma padá
znovu na mého ducha
Pokušení znovu láká
Už ho slyším
As the battle rages on and on
I face the things that put my faith to the test
When fallen angels won't leave me alone
Father, come and lay the demon to rest
When my sword has broken off in my hand
I see the dark futility of the flesh
When I'm about to fall, please help me stand
Father, come and lay the demon to rest
Jak bitevní vřava zuří dál a dál
Má víra podstupuje nelehký test
Když mě padlí andělé nenechají spát
Otče přijď a zbav mě toho démona
Když se mi meč zlomil v ruce
Vidím temnou marnost těla
Když už padám, prosím, pomoz mi vstát
Otče přijď a zbav mě toho démona
Instrumental Break Jsou za mými zády
Utíkám, ale cítím jejich drápy
zaseknuté v mém mase
Krev stéká dolů na zem
A já se s každým dechem slábnu
Vždy, když jednoho setřesu
Jiný mi zakousne své zuby do krku
A pokaždé on, ten osten je zde
aby mě znovu strhl dolů
They're on my back
I run, but I can feel their talons
digging in my flesh
Blood trickles down upon the earth
And I grow weaker with each breath
Each time I shake one off
another wraps its teeth around my neck
And every time, the one, the thorn is there
To tear me down again
Andělé protiútočí
Jejich planoucí meče hladce pronikají
těmi padlými
Démoni se znovu sjednocují, znovu útočí
Kruh se uzavírá
Chyceni uprostřed této tmy
nemáme kam utíkat
Vedeme svatou válku
Jak byl napsáno, tak se i stane.
The angels counterstrike
Their flaming swords slice through
the fallen ones
The demons reunite, attack again
The cycle has begun
Caught in the middle of this present darkness
with nowhere to run
We're in a holy war
As it is written, so shall it be done
Říká se, že kde je vůle, tam je i cesta ven
Ale občas právě má vůle mi v cestě stojí
Proto Ty musíš dnes bojovat za mě
Where there's a will, there's a way, they say
But sometimes my will seems to get in the way
So You will have to fight for me today
Repeat Chorus

Text pridal Chlebicek

Video přidal Chlebicek

Preklad pridal Drope271

Preklad opravil klystyr

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.