Pokec Playlisty
Reklama

Around the World and Back - text, preklad

playlist Playlist
Hey weary traveler, have you finally lost your way?
you dream of turning back the clock to yesterday
what seemed so simple then has now faded away
And you‘d often wonder why
The truth surrendered as the years went by
Hej, znavený poutníku, už jsi nakonec sešel ze své cesty?
Toužíš po možnosti vrátit čas zpět do včerejška
To co se zdálo tak jednoduché, se najednou vytratil
A často přemýšlíš o tom proč
se pravda v průběhu let vzdala
You grabbed the simple gift and held it as a child
But faith became encumbered
Chained after awhile
And then your journey just got harder every mile
But it‘s an endless game, you see
Forget the rest and just come back to Me
Uchopil jsi prostý dárek a nesl ho jako dítě
ale víra se po chvíli stala
zatíženou a spoutanou
A poté se tvá pouť stávala těžší s každou mílí
Ale jak vidíš, je to pouze nekončící hra
zapomeň na vše ostatní a vrať se ke Mně
Reaching out, reaching in
Faith to works to doubt and back again
You've been around the world and back
Love and loss, vanity
Just believe and leave the rest to Me
You'll see
Around the world and back
Natáhnout se dál, či dosáhnout dovnitř
Víra procházející znovu práci a obavami
Byl jsi až na kraji světa a zase zpět
Láska a ztráta či marnost
Věř Mi a nech ostatní na Mě
a uvidíš
celý svět a navrátíš se zpět
Grace has a way of building hope out of despair
Peel back the layers or the baggage that you bear
And watch your great confusion vanish in the air
Now the lies have gone away
You found that child from long ago today
Milost má způsob jak měnit zoufalství v naději
Sundej z ramen popruhy břemena které neseš
A sleduj jak tvůj velký zmatek pomalu mizí
Lži se nyní ztratily
a našel jsi v sobě dnes to dítě, kterým jsi býval
Reaching out, reaching in
Faith to works to doubt and back again
You've been around the world and back
Love and loss, vanity
Just believe and leave the rest to Me
You'll see
Around the world and back
Natáhnout se dál, či dosáhnout dovnitř
Víra procházející znovu práci a obavami
Byl jsi až na kraji světa a zase zpět
Láska a ztráta či marnost
Věř Mi a nech ostatní na Mě
a uvidíš
celý svět a navrátíš se zpět
You will never reach as high as heaven's door
You could never build a bridge to Me
Your greatest acts are filthy rags
But grace alone is free
So rest in Me
Nikdy nebudeš schopen dosáhnout až k nebesům,
nemůžeš ke Mně postavit most
Tvoje největší činy jsou jako špinavé hadry
Ale milost sama o sobě je zdarma
tak spočiň ve Mně
So many try to qualify the promise that I've made
To twist the gift into some kind or trade
But grace bears no allowance
For your works to make your way
Be not afraid
Your price is paid
Tolik lidí se snažilo přetvořit slib který jsem dal
Překroutit dar do jakéhosi výměnného obchodu
Ale milost není nijak odměřována
za práci, která by ti přinesla zásluhy
Nemusíš se bát
Tvoje cena byla splacena
Reaching out, reaching in
Faith to works to doubt and back again
You've been around the world and back
Love and loss, vanity
Just believe and leave the rest to Me
You'll see
Around the world and back
Natáhnout se dál, či dosáhnout dovnitř
Víra procházející znovu práci a obavami
Byl jsi až na kraji světa a zase zpět
Láska a ztráta či marnost
Věř Mi a nech ostatní na Mě
a uvidíš
celý svět a navrátíš se zpět

Text pridal Geralt

Text opravila Kourin

Video přidal Geralt

Preklad pridala Kourin

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.