Pokec Playlisty
Reklama

Knot In My Heart - text, preklad

playlist Playlist
My friends are wilding
How winter loves wear thin
They’re cut to kindling
When summer hits our skin
Moji přátelé zuří
Jak zimní lásky nosí málo
Jsou roznícení
Když léto zasáhne naši kůži
We’re like a seedling
Suck tears out of a vase
A forest fire knows
Something will take its place
Jsme jako semenáč
Vysávat slzy z vázy
Lesní požár ví
Že něco nahradí jeho místo
So why do I need
Something more
You’ve got that secret knock to my door
Tak proč potřebuji
Něco víc
Máš to tajemství zaklepat na mé dveře
I wake up some days with a knot in my heart
Where oh where, where are you?
It’s hard and weird not to know how your day begins
Though I’m lying next to someone new
Někdy se probouzím s uzlem na mém srdci
Kde, oh, kde, kde jsi?
Je to težké a divné nevědět jak tvůj den začíná
Myslím, že ležím vedle někoho nového
Calm and collected
I’m feeling nothing in the world can shake my bones
These new distractions like growing grasses
Hide the path between our homes
Uklidněný a posbíraný
Mám pocit jako že nic na světě nemůže otřást mými kostmi
Tyhle nová rozptýlení jako rostoucí trávy
Schovávají cestu mezi našimi domovy

Text pridala elinka891

Video přidala elinka891

Preklad pridala elinka891

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.