Playlisty Pokec
Reklama

Spirits - text, preklad

playlist Playlist
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't
Mám v hlave zbrane a nechcú ju opustiť
Nálada v mojej hlave a nechcú ju opustiť
Mám v hlave zbrane a nechcú ju opustiť v mojej Nálada v mojej hlave a nechcú ju opustiť

I been looking at the stars tonight
And I think oh, how I miss that bright sun
I'll be a dreamer 'til the day I die
But they say oh, how the good die young
But we're all strange
And maybe we don't wanna change

Pozeral som na hviezdy dnes večer
A premýšľal oh, ako mi chýba to žiarivé slnko
Budem snívať do dňa kedy zomriem
Ale oni hovoria oh, ako dobro umiera mladé
Ale my všetci sme podivní
A možno sa nechceme zmeniť

I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go

Mám v hlave zbrane a nechcú ju opustiť
Nálada v mojej hlave a nechcú ju opustiť
Mám v hlave zbrane a nechcú ju opustiť
Nálada v mojej hlave a nechcú ju opustiť
Ale zbraň stále rachotí, oh
Zbraň stále rachotí, oh
Mám v hlave zbrane a nechcú ju opustiť
Nálada v mojej hlave a nechcú ju opustiť

I spent a lot of nights on the run
And I think oh, like I'm lost and can't be found
I'm just waiting for my day to come
And I think oh, I don't wanna let you down
Cause something inside has changed
And maybe we don't wanna stay the same

Strávil som veľa nocí na úteku
A myslím oh, že som stratený a nemožno ma nájsť
A ja len čakám na to až príde môj deň
A myslím oh, že ťa nechcem nechať dole
Pretože sa niečo vo vnútri zmenilo
A možno nechceme zostať rovnaký

I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh

Mám v hlave zbrane a nechcú ju opustiť v V Nálada V mojej hlave a nechcú ju opustiť
Mám v hlave zbrane a nechcú ju opustiť
Nálada v mojej hlave a nechcú ju opustiť
Ale zbraň stále rachotí, oh
Zbraň stále rachotí, oh
Ale zbraň stále rachotí, oh
Zbraň stále rachotí, oh

And I don't want a never ending life
I just want to be alive while I'm here
And I don't want a never ending life
I just want to be alive while I'm here
And I don't want to see another night
Lost inside a lonely life while I'm here

A nechcem nikdy nekončiaci život
Len chcem byť živý keď som tu
A nechcem nikdy nekončiaci život
Len chcem byť živý keď som tu
A nechcem vidieť ďalšiu noc
Stratený vo vnútri osamelého života keď už som tu

I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh

Mám v hlave zbrane a nechcú ju opustiť
Nálada v mojej hlave a nechcú ju opustiť
Mám v hlave zbrane a nechcú ju opustiť
Nálada v mojej hlave a nechcú ju opustiť
Ale zbraň stále rachotí, oh
Zbraň stále rachotí, oh
Ale zbraň stále rachotí, oh
Zbraň stále rachotí, oh

Text pridala goaway

Videa přidal Deiv1100

Preklad pridala Cece237

Preklad opravila nelaa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.