Pokec Playlisty
Reklama

House on a Hill - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
(Our impulses are being redirected
We are living in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep
The poor and the underclass are growing
Racial justice and human rights are non-existent
They have created a repressive society
And we are their unwilling accomplishments
Their intention to rule rests with their annihilation of consciousness)
(Naše impulsy dostávají nový směr
Žijeme v uměle vyvolaném stavu vědomí, které je podobné spánku
Řady chudých a podprůměrných rostou
Rasová práva a lidské práva už neexistují
Vytvořili utlačovanou společnost
A my jsme jejich neochotnými činy
Jejich záměr vládnout odpočívá spolu s jejich zničeném vědomí)
Somewhere in the end of all this hate
There's a light ahead
That shines into this
Grave that's in the end of all this pain
In the night ahead there's a light upon this
Někde na konci vší téhle nenávisti
Je světlo
Které svítí do tohoto
Hrobu na konci vší téhle bolesti
V noci je vidět světlo tohoto
House on a hill
The Living, living still
Their intention is to kill and they will, they will
But the children are doing fine
I think about them all the time
Until they'll drink the wine and they will, they will, they will
Domu na kopci
Žijící, stále žijí
Jejich záměr je zabíjet a oni budou, budou
Ale děti jsou v pořádku
Pořád na ně myslím
Dokud nebudou pít víno a oni budou, oni budou, oni budou
Somewhere in the end we're all insane
To think that light ahead can save us from this
Grave that's in the end of all this pain
In the night ahead there's a light upon this
Někde tam na konci, kde jsme všichni šílení
Když si myslíme, že nás to světla zachrání před
Hrobem, který je na konci vší té bolesti
V noci je vidět světlo tohoto
House on a hill
The Living, living still
Their intention is to kill and they will, they will
But the children are doing fine
I think about them all the time
Until they'll drink the wine and they will, they will, they will
Domu na kopci
Žijící, stále žijí
Jejich záměr je zabíjet a oni budou, budou
Ale děti jsou v pořádku
Pořád na ně myslím
Dokud nebudou pít víno a oni budou, oni budou, oni budou
Oh, oh, oh... Oh, oh, oh...
I am not afraid
I won't burn out in this place
My intention is to fade and I will, I will
Nebojím se
Nevyhořím na tomto místě
Můj záměr je zmizet a já zmizím, já zmizím
And this house on a hill
The dead are living still
And their intention is to kill and they will, they will
Keep your children safe inside
Out of pocket, out of mind
Until they'll drink the wine and they will, they will, they will
A v tomhle domě na kopci
Mrtví stále žijí
A jejich záměr je zabíjet a oni budou, budou
Nechte své děti uvnitř, v bezpečí
Pryč z hnízda*, pryč z mysli
Dokud nebudou pít víno a oni budou, oni budou, oni budou
Oh, oh, oh... Oh, oh, oh...

Text pridala jirinka8

Text opravila Aranea

Videa přidali -Marky, MissLus, TessinWhite

Preklad pridala jirinka8

Preklad opravila Aranea

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.