Playlisty Pokec
Reklama

Stand By Me - text, preklad

Ukáž pieseň na Facebook

when the night has come,
when the night has come and the land is dark
when the night has come,
when the night has come and the land is dark (yeh)
keď noc prichádza,
keď noc prichádza, a krajina je zahalená v tme,
keď noc prichádza,
keď noc prichádza, a krajina je zahalená v tme (yeh)
and the moon is the only light (what)
and the moon is the only light (what)
and the moon is the only light - we will see
A mesiac je jediným svetlom (čo)
A mesiac je jediným svetlom (čo)
A mesiac je jediným svetlom - uvidíme
When the night (when the night has come)
has come (when the night has come and the land is dark)
(when the night has come and the land is dark)
And the land is dark
Keď noc (keď noc prichádza)
prichádza (keď noc prichádza, a krajina je zahalená v tme)
(keď noc prichádza, a krajina je zahalená v tme)
A krajina je zalahená v tme
And the moon (and the moon is the only light)
is the only (and the moon is the only light)
light we'll see(and the moon is the only light - we will see)
A mesiac (a mesiac je jediným svetlom)
je jediným ( a mesiac je jediným svetlom)
svetlom ktoré uvidíme (a mesiac je jediným svetlom ktoré uvidíme)
No I won't (no i wont be afraid)
be afraid (no i wont be afraid)
Oh I (no i wont be afraid)
won't be afraid(no i wont be afraid)
Nie, nechcem (nechcem sa báť)
sa báť (nie, nechcem sa báť)
Oh ja(nie, ja sa nechcem báť)
sa nechcem báť (ja sa nechcem báť)
Just as long (just as long as you)
as you stand (just as long as you),
stand by me (just as long as you stand by me)
Len tak dlho (len tak dlho ako ty)
ako ty stojíš (len tak dlho ako ty)
stojíš pri mne (len tak dlho ako stojíš pri mne)
And darlin, darlin, stand by me,
(c'mon and stand!) stand by me
A zlatko, zlatko, stoj pri mne,
(poď a stoj!) stoj pri mne
just as long (stand by)
as you stand (stand by)
stand by me (just as long as you stand by me)
Len tak dlho (stoj pri)
ako ty stojíš (stoj pri)
stojíš pri mne (len tak dlho ako stojíš pri mne)
If the sky (if the sky that we look upon)
that we look upon (sky that we look upon should tumble and fall)
Should tumble and fall

Keď obloha (keď obloha na ktorú hľadíme)
na ktorú hľadíme (obloha na ktorú hľadíme sa môže rozpadnúť a spadnúť)
sa môže rozpadnúť a spadnúť
Or the mountain (or the mountain)
should crumble (or the mountain)
to the sea ( or the mountains should crumble to the sea)
Alebo hory (alebo hory)
sa môžu rozsypať (alebo hory)
do mora (alebo sa hory môžu rozsypať do mora)
I won't cry (no i wont cry),
I won't cry (no i wont cry)
No I (no i wont shed a tear) won't shed a tear
Ja nechcem plakať (nie,ja nechcem plakať),
Ja nechcem plakať (nie,ja nechcem plakať),
nie Ja (nie ja nechcem roniť slzy) nechem roniť slzy
Just as long (just as long as you)
as you stand (just as long as you),
stand by me (just as long as you stand by me)
Len tak dlho (len tak dlho ako ty)
ako ty stojíš (len tak dlho ako ty)
stojíš pri mne (len tak dlho ako stojíš pri mne)
And darlin, darlin, stand by me (Ohhh stand by me)
stand by me just as long (stand by)
as you stand (stand by)
stand by me (just as long as you stand by me)
A zlatko, zlatko stoj pri mne (oooh stoj pri mne)
stoj pri mne len tak dlho (stoj pri mne)
ako stojíš (stoj pri)
stoj pri mne ( len tak dlho ako stojíš pri mne)
- - - - - - - - - - - - - - -
Who a stand by me,
just as long as you (what)
just as long as you (what)
just as long as you stand by me
- - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------------
Kto sotjí pri mne,
len tak dlho ako ty (čo)
len tak dlho ako ty (čo)
len tak dlho ako stojíš pri mne
-----------------------------------
Darlin, darlin, stand by me (come on and stand!)
stand by me,
just as long (stand by)
as you stand (stand by)
stand by me (just as long as you stand by me)
Zlatko, zlatko, stoj pri mne (poď a postav sa!)
stoj pri mne,
len tak dlho (stoj pri)
ako stojíš (stoj pri)
stojíš pri mne (len tak dlho ako stojíš pri mne)
stand by me (come on and stand)
stand by me
stoj pri mne (poď a postav sa!)
stoj pri mne,
just as long as you (what)
just as long as you (what)
just as long as you stand by me (whooooaaaa)
and darlin, darlin, stand by me (c'mon n stand)
stand by me (by me)
just as long (stand by)
as you stand (stand by)
stand by me(just as long as you stand by me)
len tak dlho ako ty (čo)
len tak dlho ako ty (čo)
len tak dlho ako stojíš pri mne (whoooooooaa)
Zlatko, zlatko, stoj pri mne (poď a postav sa!)
stoj pri mne,
len tak dlho (stoj pri)
ako stojíš (stoj pri)
stojíš pri mne (len tak dlho ako stojíš pri mne)

Text pridal alfo

Video přidala HaTeYoU4EveR

Preklad pridal alfo

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.