Playlisty Pokec
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You’re my only only one yeah yeah
You’re my only only one
그래 이 순간 네가 너무 빛난단 말이야
내 맘 속을 뛰게 하는 게 너란 말이야
Babe 넌 왜 babe 날 괴롭게 해 yeah
네 생각이 흘러 다녀 뒤척거리던 그 밤
나를 괴롭히는 이 초침 소린 더욱 커져만 가지
네 앞에서 당당히 난 babe
말할 수 있어 오직 나만이 너의 곁에
아니 바로 옆에 있고 싶어
Tell me 나와 같다고
You’re my only only only one
You’re my only only only one
내 환상을 채워줘 my love
I’m your boy 네 옆에 난 서 있을게
심장이 뛰어 너란 존재가 있는 게
말만 해줘 달려갈 수가 있는 걸
널 위해 서면 난 뭐든
해줄게 오직 널 위해
Let me lo u lo u lo u
Let me lo u lo u lo u
허락만 해주면 돼 girl
Let me love let me love
Let me lo u lo u lo u
Let me lo u lo u lo u
허락만 해주면 돼 girl
Baby love baby love
내 맘을 알까 얼마나 너를 그렸는지
혹시 넌 지금 내가 마음에 없는걸까
아닐 거야 그건 아닐 거야
나만의 착각이 아니길 바랄 뿐이야
날 향한 너의 마음 부족
하지만 그래 괜찮아 난 만족
나를 사랑해주길 이젠 바라지도 않아
Love in return 따위는 없잖아
One way 사랑도 it’s ok
너란 사람을 너무 사랑해 난 pray
매일 기도하며 내일을 기다리지
내일부터 just let me love you
You’re my only only only one
You’re my only only only one
내 환상을 채워줘 my love
I’m your boy 네 옆에 난 서 있을게
심장이 뛰어 너란 존재가 있는 게
말만 해줘 달려갈 수가 있는 걸
널 위해 서면 난 뭐든
해줄게 오직 널 위해
Let me lo u lo u lo u
Let me lo u lo u lo u
허락만 해주면 돼 girl
Let me love let me love
Let me lo u lo u lo u
Let me lo u lo u lo u
허락만 해주면 돼 girl
Baby love baby love
You’re my only only one
널 위한 멜로디 나만의 fantasy
You’re my only only one
[상연/뉴] 날 채워줄 수 있는 너니까
심장이 뛰어 너란 존재가 있는 게
말만 해줘 달려갈 수가 있는 걸
널 위해 서면 난 뭐든
해줄게 오직 널 위해
Let me lo u lo u lo u
Let me lo u lo u lo u
허락만 해주면 돼 girl
Let me love let me love
Let me lo u lo u lo u
Let me lo u lo u lo u
허락만 해주면 돼 girl
Baby love baby love

Text pridala lucinozka

Video přidala lucinozka

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

[Single] THE SPHERE

The Boyz texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.