Pokec Playlisty
Reklama

지킬게 (KeePer) - text

playlist Playlist
널 아프게 하는 것들
콕콕 찔러 보는 애들
없게 주윌 빙빙 맴돌면서
널 지킬게
투덜투덜 대는 것도
가끔 토라지는 것도
마냥 좋은 걸
난 지금 이 자릴 지킬게 for you
지금 이 자릴 지킬게
싱숭생숭해
머리가 지끈지끈해 (oh yeah)
스리슬쩍 너가 눈길만 줘도
넘치는 도파민
빈둥빈둥대
친구들은 비웃 비웃네 (oh no)
다른 것들에 나 집중이 안 돼
(Wow wow 정신 못 차리고 난 fallin)
나 같다면 너 나와 같다면
그렇다면 이건 사랑일까요 아니면
I’m gonna get your lovin’
이렇게 이쁜데 어떻게 가만히 있나요
널 아프게 하는 것들
콕콕 찔러 보는 애들
없게 주윌 빙빙 맴돌면서
널 지킬게
투덜투덜 대는 것도
가끔 토라지는 것도
마냥 좋은 걸
난 지금 이 자릴 지킬게 for you
지금 이 자릴 지킬게
Deep in the night
I just look at the star
그보다 빛나는 네게 뺏기는 맘
난 일분일초가 아까운 데 넌
언제 어디에 있던 왜 이케 이뻐
푹 빠졌어 나도 모르겠어
널 보고 있음 피하게 되는 시선
What should I do 부끄러워죽겠어
(Wow wow 오늘도 난 고민고민)
나 같다면 너 나와 같다면
그렇다면 이건 사랑이겠죠 아니더라도
I’m gonna get your lovin’
이렇게 이쁜데 어떻게 가만히 있나요
널 아프게 하는 것들
콕콕 찔러 보는 애들
없게 주윌 빙빙 맴돌면서
널 지킬게
투덜투덜 대는 것도
가끔 토라지는 것도
마냥 좋은 걸
난 지금 이 자릴 지킬게 for you
언제나 소년이고 싶어
내 맘 그대로 지켜간다면
[상연/현재] 너를 내가 지켜줄 수 있을까
널 아프게 하는 것들
콕콕 찔러 보는 애들
없게 주윌 빙빙 맴돌면서
널 지킬게
[영훈/All] 투덜투덜 대는 것도
[영훈/All] 가끔 토라지는 것도
[영훈/All] 마냥 좋은 걸
[영훈/All] 난 지금 이 자릴 지킬게 for you
지금 이 자릴 지킬게

Text pridala lucinozka

Video přidala lucinozka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.