Playlisty Pokec
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Cause I’m your boy
좋아해 너의 웃는 모습을 난 좋아해
수줍어하는 너를 난 좋아해
너랑 나 함께 있는 지금 이 순간
너무나 좋아
신기해 하루하루 날이 지날 때마다
너에 대한 생각이 더 많아져
심장이 점점 빨리 뛰어만 가고
온통 네 생각 뿐
Cause I’m your boy
I’m your boy I’m your boy
Cause I’m your boy
I’m your boy I’m your boy
나에게 관심사가 생길 줄은 몰랐어
널 보고 웃기만 해 정말 바보라서
집중 안돼 정말 아무것도 안돼
I want to carry you in my pocket
다 필요 없어 너 없인 의미 없다
너 하나로만 나를 다 채워간다
갈수록 내가 더 빠져 버려 my girl
너만 생각이나 정말
고마워 같은 하늘 아래 함께 있어서
이런 노랠 부를 수가 있어서
힘이 들 땐 너를 볼 수가 있어서
정말 고마워
Cause I’m your boy
I’m your boy I’m your boy
Cause I’m your boy
I’m your boy I’m your boy
밤하늘 밝게 빛나는 별보다 니가
눈 부시고 환히 빛나
세상 그 어느 것보다 (you)
내 안에 담겨질 이 순간 모든 기억
가슴 깊이 다 새겨둘게
Cause I’m your boy
I’m your boy I’m your boy
Cause I’m your boy
I’m your boy I’m your boy
힘이 들 땐 내 어깨에 와서 기대
언제든지 너를 위해 내어줄게
난 니가 중요해 난 너만 볼거야
점점 더 설렌다 정말
Cause I’m your boy
I’m your boy I’m your boy
Cause I’m your boy
I’m your boy I’m your boy

Text pridala lucinozka

Video přidala lucinozka

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Boyz Debut Album [The First]

The Boyz texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.