Playlisty Pokec
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

요샌 또 뭐가 유행이야
또 지나갈 게 뻔하잖아
난 똑같은 건 지루해
그냥 나답게 살아가
널 대할 때도 난 (달라)
뭔가 좀 특별해 (알아)
이런 건 첨 볼 걸 (만약)
너 느껴진다면
날 지켜봐 새로운 걸 보여 줄 테니
가슴을 태워 줄 생각을 깨워 줄
널 위한 준비가 끝난 놈
있어 있어 있어 있어 있어 있어
있어 있어 난 뭘 좀 아는 놈
I got it up 있어 있어 있어 있어 있어
You know I got it
시작부터 겁을 내 왜
별거 아냐 괜찮아
잘 모르겠음 따라와 날
그거면 충분해
틀리면 어때 원래
다 그래 정답은 없어
다치면 어때
후회할 바엔 아프고 말자
근데 그럴 리 없어 이윤
알고 있잖아
너의 옆에 있는 건 나니까
날 믿어봐 행복이란 걸 알려줄게
똑같은 하루도 반복될
오늘도 없애 줄 준비가 끝난 놈
있어 있어 있어 있어 있어 있어
있어 있어 난 뭘 좀 아는 놈
I got it up 있어 있어 있어 있어 있어
You know I got it
난 몰라 적당히 하는 법을
매번 한계를 넘겠어
너무 빠져들지 몰라 걱정 말아
책임을 지겠어
Oh 난 난 자신 있어 난 난
있어 있어 있어 있어 있어 있어
있어 있어 난 뭘 좀 아는 놈
I got it up 있어 있어 있어 있어 있어
You know I got it

Text pridala lucinozka

Video přidala lucinozka

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Boyz Debut Album [The First]

The Boyz texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.