Playlisty Pokec
Reklama

Dreaming - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

For today we will take the body parts and put them on the wallPro dnešek vezmeme části jejich těl .. A rozmístíme je po zdi
For treated indigenously, digenously
Human right is private blue chip, pry
Pro zušlechtěné domorodě, šťáravě
Lidské právo je privátní prvotřídní akcie, pátrej
We're the prophetic generation of bottled water, bottled water
Causing poor populations to die, to die, to die (For treated Indigenously, digenously) (Human right is private blue chip, pry)
Jsme prorocká generace lahvové vody, lahvové vody
Způsobující zánik chudé civilizací, zánik, zánik
(Pro zušlechtěné domorodě, šťáravě) (Lidské právo je privátní prvotřídní akcie, pátrej)
You, you went beyond and you lost it all
Why did you go there
From Beyond you saw it all why did you
Ty, ty jsi tam došel a vše jsi ztratil
Proč jsi tam šel?
Ze záhrobí jsi viděl vše, proč jsi ?
We lost consumer confidence in casual karma, casual karma
Confetti, camouflage, camouflage, the flage, the flage
(For treated indigenously, digenously)
(Human right is private blue chip, pry)
Ztratili jsme konzumní přesvědčení ve lhostejnou karmu, lhostejnou karmu
Konfety, zastírání, zastírání, obruba, umdlévání
(Pro zušlechtěné domorodě, šťáravě) (Lidské právo je privátní prvotřídní akcie, pátrej)
Pro zušlechtěné domorodě, šťáravě
We're the prophetic generation of bottled water, bottled water
Causing poor populations to die, to die, to die
Jsme prorocká generace lahvové vody, lahvové vody
Způsobující zánik chudé civilizací, zánik, zánik
You, you went beyond and you lost it all
Why did you go there
From Beyond you saw it all why did you go there
Ty, ty jsi tam došel a vše jsi ztratil
Proč jsi tam šel?
Ze záhrobí jsi viděl vše, proč jsi tam šel?
She lost her mind
Someone kicked her into the back of the line
Ona ztratila svojí mysl
Někdo jí odkopl na konec řady
She lost her head
When they called and they said that they thought he was dead
Ona ztratila svůj rozum
Když zavolali a řekli, že si mysleli že je mrtvý
Dreaming of screaming
Someone kick me out of my mind
I hate these thoughts I can't deny
Dreaming of screaming
Someone kick me out of my mind
I hate these thoughts I can't de--
Snění o vřeštění
Někdo mě vytrhněte z mých úmyslů
Nesnášim tyhle myšlenky, které je nemožné zapudit
Snění o vřeštění
Někdo mě vytrhněte z mých úmyslů
Nesnáším tyhle myšlenky, které je nemožné za…..
We lost consumer confidence in casual karma, casual karma
Confetti, camouflage, camouflage, the flage, the flage (For treated Indigenously, digenously) (Human right is private blue chip, pry)
Ztratili jsme konzumní přesvědčení ve lhostejnou karmu, lhostejnou karmu
Konfety, zastírání, zastírání, obruba, umdlévání
(Pro zušlechtěné domorodě, šťáravě) (Lidské právo je privátní prvotřídní akcie, pátrej)
We're the prophetic generation of bottled water, bottled water
Causing poor populations to die, to die, to die
Jsme prorocká generace lahvové vody, lahvové vody
Způsobující zánik chudé civilizací, zánik, zánik
You, you went beyond and you lost it all
Why did you go there
From Beyond you saw it all why did you
Ty, ty jsi tam došel a vše jsi ztratil
Proč jsi tam šel?
Ze záhrobí jsi viděl vše, proč jsi ?
Dreaming of screaming
Someone kick me out of my mind
I hate these thoughts I can't deny
Snění o vřeštění
Někdo mě vytrhněte z mých úmyslů, nesnáším tyhle myšlenky,co je nemožné zapudit
Dreaming of screaming
Someone kick me out of my mind
I hate these thoughts I can't deny
Snění o vřeštění
Někdo mě vytrhněte z mých úmyslů, nesnáším tyhle myšlenky,co je nemožné zapudit
You will take the body parts and put them up on the wall
And bring the Dark disaster
Vezmeš části jejich těl a umístíš je nahoru na zeď
A způsobíš temnou pohromu

Text pridala danulka

Text opravil Jirvo4

Video přidala Dostalka

Preklad pridala Cigitekk

Preklad opravil Jirvo4

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Hypnotize

System Of a Down texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.