Playlisty Akcie
Reklama

Rose-Tinted (Bloodshot) - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

They'll black out the sky, and every sin, will shift into absence
Along with the men, draped in their genocide
Voices will be raised, and erased just as quickly
As we left ascension, we betrayed our destiny
Černé oblohy, a každý hřích,
přesunou se do absencí.
S muži, zahalenými v jejich genocidách.
Hlasy budou vzkříšeny, a vymazány stejně rychle
Jako když jsme opustili vzestup, zradili jsme náš osud
I lack description
They all cry out "It wasn't me"
Now forced to see, the door that we have opened
Chybí popis
Všichni křičí "já to nebyl"
Je nucen vidět, dveře, které jsme otevřely
There is no easy way out of this tourniquet
This compression, our transgressions
Will amass in the clouds high above us
And mount upon our unexpecting backs
Neexistuje lehčí cesta ven, z tohoto turniketu
Tato komprese, naše nevěrnost
Bude hromaděna vysoko v oblacích
A připojeno na naše nečekající záda
They won't take us alive
Mercy's only for the wise
Fall to your knees and quietly accept the fate you've wrought
All that's needed for evil to triumph is to do nothing
Nevezmou nás živé
Milost pouze pro moudré
Padni na kolena a tiše akceptuj osud, který jste
způsobili.
Vše, co je potřeba pro zlo k vítězství je nic nedělat
I lack description,
They all cry out "It wasn't me"
Now forced to see the door that we have opened
Chybí popis
Všichni křičí "já to nebyl"
Je nucen vidět, dveře, které jsme otevřely
Stare into the eyes of beginning and end
In wickedness I've lived, in wickedness I end
Dívat se do očí začátku a konci
V hříchu jsem žil, v hříchu já skončil.
They'll black out the sky
We descend and captivate your eyes
Just as we pull them from your skulls
You all will burn....
You all will burn...
Zatemní nebe
Sestoupíme a upoutáme tvoje oči.
Stejně jako když je vezmeme z naší lebky.
Všichni shoříte..
Všichni shoříte..
I lack description
They all cry out "It wasn't me"
Now forced to see the door that we have opened
Chybí popis
Všichni křičí "já to nebyl"
Je nucen vidět, dveře, které jsme otevřely

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal LimeCZ

Preklad opravil LimeCZ

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Obsure (EP)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.