Playlisty Akcie
Reklama

Get With The Times, New Roman! - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

White walls...
I cannot sleep another...
I cannot sleep another night...
Like this.
Bíle zdi...
Nemohu spát další...
Nemohu spát další noc...
Takhle.
This mist, creeps under my door.
I couldn't tell you if I'm awake.
Or am I sleeping?
Tato mlha, plazí se pod dveřmi
Nemohu ti říct, jestli jsem vzhůru
Nebo jestli spím?
My eyes distort everything...
They capture in their frames
Why can't they go away?
Were they even there?
Moje oči zkreslují všechno...
Chytají se ve vlastních rámech
Proč nemohou jít pryč?
Byli tam vůbec?
I Will watch you flat-line (And Watch your mind)
It will sink behind these white, white, walls.
White Walls...
Budu tě sledovat přímočaře (a sledujte tvojí mysl)
Padnu za těmito bílými, bílými, zdmi.
Bílé zdi...
We'll lose track of time.
Deteriorated sight, but I see, what becomes of these.
Ztratíme pojem o čase
Zhoršení zraku, ale vidím, co se z nich stane.
This Isn't real, This Isn't real.
I cannot feel, I cannot feel.
Tohle není reálné, Tohle není reálné
Nemohu cítit, nemohu cítit
This place takes control of us.
Leaves only empty husks.
Of the man that once was...
Sentient and alive.
Tohle místo nás ovládá
Zanechá pouze prázdné slupky.
Z muže, který kdysi byl
Inteligentní a živý.
My eyes distort everything...
They capture in their frames
Why can't they go away?
Were they even there?
Moje oči zkreslují všechno...
Chytají se ve vlastních rámech
Proč nemohou jít pryč?
Byli tam vůbec?
I will crawl on broken hands before I watch you die... Bude lézt po zlomených rukou než tě uvidím umřít
I Will watch you flat-line (And Watch your mind)
It will sink behind these white, white, walls.
White Walls...
Budu tě sledovat přímočaře (a sledujte tvojí mysl)
Padnu za těmito bílými, bílými, zdmi.
Bílé zdi...
These ends can't justify our means... Tyto konce neodůvodňují své prostředky ...
What becomes of these?
What becomes of us?
Co se stane z těchto?
Co se stane z nás?
If you really believe you're fine...
You must need medication.
Such hysteria, there's no doubt...
You're all out of your fucking minds.
Pokud opravdu věříš, jsi v pořádku...
Potřebuješ léky.
Taková hysterie, není pochyb...
Jsi bez svého zkurveného myšlení.
I believe it's pretty clear; our sedatives are wearing off...
No one outside these gates will hear your cries.
Jsem přesvědčen, že je to jasné; Naše sedativa jsou vyprchávají...
Nikdo mimo tyto brány neuslyší tvé výkřiky.
I'm fine... Jsem v pohodě.

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal LimeCZ

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Obsure (EP)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.