Playlisty Akcie
Reklama

Fine Science - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Tear from me, my flesh;
The breast covering my heart.
A dog is all that you are.
Otrhni mě, mé tělo
Hruď chránící mé srdce
Jediné, co jsi, je pes
But I reached my hand into the cage
I've been screaming til my throat was raw
Calling out your name.
Ale natáhl jsem ruku do klece
Křičel jsem než jsem si odřel hrdlo
Volajíce tvé jméno
And I still feel ashamed.
Constantly blaming myself.
And I can’t feel the rain…
Through all the embers.
A stále se cítím zahanben
Neustále se obviňuji
A nemůžu cítit déšť...
Všemi uhlíky
My tongues been caught behind:
The teeth of a liar.
Oh, now I can taste the blood.
I taste the iron.
Mé jazyky byly chyceni za
Zuby lháře
Oh, teď můžu zakusit krev
Ochutnávám železo
This air is sickening.
And there’s none left to grieve.
They’ll come home.
They always come home.
Tenhle vzduch je odporný
A není pro co truchlit
Přijdou domů
Vždy přichází domů
You think yourself a breaker of these:
Bases crumbling under my feet.
I swear, you can not break my foundation.
My friend, I laid its mortar from my bones.
Myslíš, že jsi příboj těhle
Základů rozpadajících se pod mýma nohama
Přísahám, že nemůžu zlomit svůj základ
Příteli, položil jsem maltu ze svých kostí
Weak. You are weak. Slabý, jsi slabý
I told myself that we were safe.
I never checked under my bed,
For monsters or evil men.
But no-one ever did.
Řekl jsem si, že jsme byli v bezpečí
Nikdy jsem se nepodíval pod postel
Po příšerách nebo zlých lidech
Ale neudělal to nikdo
Don’t dare close your eyes.
Not even for a second.
You don’t deserve the rest.
That you left for them.
Neopovažuj se zavřít oči
Ani na vteřinu
Nezasloužíš si odpočinek
Za to co jsi jim nechal
Spineless, I’m gonna find you.
Don’t let me catch you here.
Spineless, I’ll fucking find you.
Bezpáteřní, najdu tě
Nedovol mi tě tu chytit
Bezpáteřní, najdu tě, kurva

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Indulgence: A Saga Of Lights

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.