Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

It goes... Around n' round
It’s like the ghosts of my past failures tripped up a carousel.
And it dies... After the park,
Lights stop shadowing the black tops.
The monsters go to sleep and dwell inside.
You're so far.
Je to stále ...dokola a dokola
Jako kdyby duch mé minulosti nakopl kolotoč
A umírá ...v parku
Světla přestávají stínovat černé vrcholy
Monstra jdou spát a přebývají uvnitř
Jsi tak daleko
Tell me that you love me; what I want to hear.
Tell me all the secrets underneath your bed.
Řekni že mě miluješ, to je to co chci slyšet
Řekni mi každé tvé tajemství, co schováváš pod postelí
I will rip through, every sin to, get what’s in you
Superficial… I won’t take; I’ll wait till you sleep
The change is all a game we play Darling.
These chains are all that keeps me tied to my mind; please just…
Dostanu se přes to, každý hřích, co je v tobě
Povrchnost...Si nevezmu, počkám dokud nebudeš spát
Změna je jen hra, kterou spolu hrajeme miláčku
Tyto řetězy jsou všechno co mě drží být vázaný na mou mysl...jen prosím
I want to feel your bones corrode with mine;
Close to mine.
Grind against you; like I wanna get inside.
Of you.
Chci cítit jak tvé kosti korodují s mými
Blízko mě.
Rozemlít ti je, tak se chci dostat dovnitř
Do tebe.
Ooh, it’s just the way that you move, honey.
I don’t know what I would do if you were to refuse my love.
Ooh je to prostě jen další tvůj krok, zlato.
Nevím, co bych dělal, pokud by si odmítla mou
lásku
Am I alone here?
I’ve waited all this time, just to let you know;
How I feel. Who I am. What I need.
Jsem tu sám ?
Čekal sem celou tu dobu, jen aby si věděla
Jak se cítím. Kdo sem. Co chci.
Oh, and if you’ve got a thing for control…
You’ve got me.
Oh, bet you I can make you fall in love...
I’m all in.
Och, Jestli víš jak to kontrolovat.
Dostala si mě.
Vsadím se že se do mě dokážeš zamilovat
Jsem tvoje všechno.
When you're dreaming
When you're sleeping
My breath collects on the glass outside your window.
What can I do? What I have to.
I won't let you drift away from me.
If I - Can't have - you then nobody else will get the chance.
Paralyzed - All the ice - in my chest can't stop my heart from running dry.
Když sníš.
Když spíš.
Můj dech se zachycuje na skle tvého venkovního okna
Co mohu dělat? Co musím.
Nenechám tě od sebe odloučit.
Pokud tě - Nemohu mít - tak nikdo nezíská tu
šanci.
Ochrnutý - Všechen ten mráz - v mé hrudi nezastaví srdce
ze sucha.
Tell me. That you love me. Řekni mi. Že mě miluješ.

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal LimeCZ

Preklad opravil LimeCZ

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Indulgence: A Saga Of Lights

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.