Playlisty Akcie
Reklama

Doubt (feat. Phil Druyor) - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

It’s the things we might have done…
That fester inside us
Blow out the fires inside us
I know it’s dire, but
You’ll never know
The weight of a human soul
I’m cold, tantalized by all of the
Blood, blood, blood,
Not ‘til you see the
Blood, blood, blood.
To jsou věci, které jsme mohli udělat..
Tenhle hnis v nás
Sfouknul ohně v nás.
Vím že je to strašlivé, ale
Ty nikdy nebudeš vědět
Váhu lidské duše
Je mi zima, jsem zmučený tou
Krví, Krví, Krví
Dokud neuvidíte
Krev, Krev, Krev
So say what you wanna say, my baby. You’ll see.
Bleed how you wanna bleed, while you can. Darling.
When they come. Snatch you up away…
When The misery causes you to fade.
Chariot. Lift me up away.
Tak řekni co říct chceš, zlato. Uvidíš.
Krvácej, jak krvácet chceš, dokud můžeš. Zlatíčko.
Až přijdou, vytrhni se
Když trápení způsobí, že zmizíš
Chariote, odnes mě pryč.
What if I wanted to run?
Could anyone hide us?
Somewhere where that no one could find us?
My eyes are tired but;
Co když budu chtít utéct?
Schová se někdo?
Někde, kde nás nikdo nenajde?
Moje oči slábnou, ale
I started taking my chances when I lost one;
Awakened by cold, abrasive sun.
Living, un-living amongst the lost;
But I’ve seen the blood. Now I’ve seen the blood.
Začal jsem brát mé šance, když jsem ztratil jednu
Probuzen v chladu, abrazivní slunce.
Žijíc, nežijíc mezi ztracenými
Ale viděl sem krev. Teď vidím tu krev.
Deep underground, a mother sings lullabies: To her child.
I need know, I need to know how much it means
If I live or leave
Hluboko v podzemí, matka zpívá ukolébavky,
svému dítěti
Potřebuju vědět, potřebuju vědět jak moc to znamená
když budu žít nebo odejdu.
We’ll bring, disease and murder
But you’ll see, we can see further than you do.
The truth’s more important:
Than mental abortion, for profit and fucking fortune.
You pried us, away from our sanity.
Chide us, for taking humanity
back, back, back.
Now we’re taking it back, back, back.
My přineseme, nemoci a vraždy.
Ale ty uvidíš, my můžeme vidět dál, než ty.
Pravda je důležitější.
Než duševní interupce, pro zisk a zkurvené jmění.
Vyslídil si nás, mimo náš zdravý rozum.
Peskuj nás, že jsme sebrali lidskost
zpátky, zpátky, zpátky.
Teď jí vracíme zpět, zpět, zpět.

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal LimeCZ

Preklad opravil LimeCZ

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Indulgence: A Saga Of Lights

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.