Playlisty Akcie
Reklama

Composure (feat. Trenton Woodley) - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

All I ever wanted was your honestyVždycky jsem chtěl jen tvou upřímnost
You're being lied to
The ones that claim your heart
Are constricting the life from your mind
You can't face it
So you maintain the blind
Sedated, sedated, sedated
Do you really want to give it all up?
For a sweet scent debasement
Do you really want to give it all up?
You're placing lives at stake, can't let you walk away
If I can't make you stop, I'll have to take you out
Lhala jsi
Těm, kteří usilují o tvé srdce
Škrtí život v tvé mysli
Nemůžu tomu čelit
Takže se udržuješ nevidomé
Pod sedativy, pod sedativy, pod sedativ
Opravdu se chceš všeho vzdát?
Kvůli sladké vůni znehodnocení
Opravdu se chceš všeho vzdát?
Dáváš životy v sázku, nemůžu tě nechat odejít
Jestli tě nedonutím přestat, vezmu tě ven
Can I get a little tighter grip on my hands, God?
Composure fit for a man:
If I never see her again?
(If I never see her again?)
I will sleep all alone
Until she comes home
Or let go
Můžeš držet mou ruku těsněji, Bože?
Vyrovnanost vhodná člověka
Jestli ji už nikdy neuvidím?
(Jestli ji už nikdy neuvidím?)
Budu spát úplně sám
Dokud se nevrátí domů
Nebo to nenechám být
Let go Nenechám být
I see the passion slowly leaving from your eyes
I'm trying to save you
I tried to save you
But there was nothing to hold onto
You were sinking
I had to leave it
The void was screaming for your blood
Give me some perspective
I'm made of flesh and bone
I am not your god
Don't be so pretentious
You're placing lives at stake, can't let you walk away
If I can't make you stop, I'll have to take you out
Vidím vášeň pomalu mizící před mýma očima
Snažím se tě zachránit
Snažil jsem se tě zachránit
Ale nebylo čeho se držet
Topila ses
Musel jsem to nechat
Prázdnota křičela po tvé krvi
Dej mi nějakou perspektivu
Jsem z masa a kostí
Nejsem tvůj bůh
Nebuď tak domýšlivá
Dáváš životy v sázku, nemůžu tě nechat odejít
Jestli tě nedonutím přestat, vezmu tě ven
Can I get a little tighter grip on my hands, God?
Composure fit for a man:
If I never see her again?
(If I never see her again?)
I will sleep all alone
Until she comes home
Or let go
Můžeš držet mou ruku těsněji, Bože?
Vyrovnanost vhodná člověka
Jestli ji už nikdy neuvidím?
(Jestli ji už nikdy neuvidím?)
Budu spát úplně sám
Dokud se nevrátí domů
Nebo to nenechám být
I know, I know we all fear the hounds
But what's life worth when it's lived underground?
We can save some be we cannot save them all
Sacrifices must be made
There's no peace without exchange
Legs buckle under burdened backs
But what of free hearts and minds?
Staked, placed inside my hand:
Contrived
Vím, vím, že se všichni bojíme psů
Ale jaký má život cenu, když je žit v podzemí?
Můžeme zachránit jen některé, všechny nikoli
Musíme se obětovat
Není míru bez výměny
Nohy neunesou tíhu na mých zádech
Ale co volná srdce a mysli?
Vsazeni, umístěni do mé ruky
Nepřirození
These snakes I see seething
Bring promise redeemed for your soul:
Cheap clothes with loose seams and holes
Steady your breathing, remember your role
My whole world, I don't want to have to end you
Stay the course at hand
You promised we'd be to the end
I can't let you take this chance
Vidím vřele tyhle hady
Přináší slib vyměněný za tvou duši
Levné oblečení s volnými švy a dírami
Podepři svůj dech, pamatuj si svou roli
Můj celý svět, nechci tě ukončit
Zůstaň prokletím v mé ruce
Slíbili mi, že to skončíme
Nemůžu tě nechat vzít tuhle šanci
All I ever wanted was your honesty Vždycky jsem chtěl jen tvou upřímnost
Can I get a little tighter grip on my hands, God?
Composure fit for a man:
If I neversee her again?
(If I never see her again?)
I will sleep all alone
Until she comes home
Or let go
Můžeš držet mou ruku těsněji, Bože?
Vyrovnanost vhodná člověka
Jestli ji už nikdy neuvidím?
(Jestli ji už nikdy neuvidím?)
Budu spát úplně sám
Dokud se nevrátí domů
Nebo to nenechám být

Text pridal LimeCZ

Text opravil DevilDan

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Indulgence: A Saga Of Lights

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.