Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
Draco Malfoy
You've been a very bad boy
a Deatheater at sixteen
And now you make the girls scream
Draco Malfoyi
Byl jsi vážně zlobivý kluk
Už v šestnácti Smrtijedem
A teď nutíš děvčata křičet
Draco Malfoy
You know you make me hot boy
I want you to deflower me
Like Lavender or Pansy
Draco Malfoyi
ty víš, že mě rozpaluješ
Chci, abys mě zbavil panenství
stejně jako Levanduli a Pansy
Draco Malfoy
You could be my boy toy
Play you like exploding snap
If I can get down on your lap
Draco Malfoyi
Můžeš být má klučičí hračka
Budu na tebe hrát jako na vybuchující citlivku*
Jen pokud se ti mohu dostat níž do klína
I love the way you talk
With your sexy British drawl
I love the way you make
Your little house elves crawl
I love your grey eyes
And your white-blonde hair
I love the way you act
Like you just don't care
Miluju, jak mluvíš
tím svým sexy britským ospalým/zpomaleným tónem
Miluju, jak nutíš
své malé domácí skřítky se před tebou plazit
Miluju tvé šedé oči
a tvé skoro bíle blonďaté vlasy
Miluju, jak hraješ
že tě to prostě nezajímá
Follow me up
to the astronomy tower
After we're done
you might need a cold shower
You're the hottest boy
in Slytherin
You make me go wild
With your come hither grin
Sleduj mě nahoru
do Astronomické věže
Až skončíme
nejspíš budeš potřebovat ledovou sprchu
Jsi ten nejžhavější kluk
z celého Zmijozelu
Nutíš mě šílet
když přicházíš s tím svým úšklebkem
There are things I want to do
But I'm afraid it's a sin
Let's play quidditch naked
And I'll even let you win
Jsou tu věci, které chci dělat
ale bojím se, je to hřích
Pojďme hrát Famfrpál nazí
a já tě dokonce nechám vyhrát
Draco Malfoy
There's no need to be so coy
Sadly only Merlin knows
What you've got beneath your clothes
Draco Malfoyi
není třeba být tak upejpavý
Je smutné, že jen Merlin ví
co máš pod svým oblečením
Draco Malfoy
Don't be such a killjoy
Why you acting like you're shy
I know you're not a modest guy
Draco Malfoyi
nebuď takový suchar
Proč předstíráš, že se stydíš
já přece vím, že nejsi skromný
Draco Malfoy
You're bad when you're a good boy
You snitched about some dragon eggs
But can I get between your legs?
Draco Malfoyi
jsi zlý, když jsi dobrý kluk
Napráskal jsi pár dračích vajec
Ale mohu se ti dostat mezi nohy?
Draco Malfoy
You've been a very sad boy
You couldn't kill off Dumbledore
Still I want you even more
Draco Malfoyi
byl jsi velmi smutný chlapec
Nemohl jsi zabít starého Brumbála
Ale stejně tě chci o něco víc
Like the patronus charm
I'll be your protection
Just as long
as you give me affection
You're so smart
People call you a genius
I'll show you mine
If you show me your
Jako kouzlo Patrona
budu tvá ochrana
Po tak dlouho
co mi budeš dávat náklonnost
Jsi tak bystrý
lidé ti říkají genius
Ukážu ti své
když mi ukážeš své
Dark mark
On your left arm
I'll keep it a secret
Like a Fidelius charm
although you can't
catch the snitch
You can't deny
You're filthy rich
Znamení zla
na tvém levém předloktí
Udržím to jako tajemství
Jako Fideliovo zaklínadlo
Třebaže nedokážeš
chytit Zlatonku
Nemůžeš popřít
že jsi kurňa bohatý
So long as you let me scratch that itch
I'll be your most devoted witch
Takže dokud mě necháš poškrabkat tohle svědění
Budu tvá nejoddanější čarodějnice
Draco Malfoy
You've been a rather foul boy
There ain't no one you wouldn't hex
And that makes me just want your sex
Draco Malfoyi
jsi radši odporný chlapec
Není tu nikdo, koho bys neproklel
A právě to mě nutí chtít náš společný sex

Text pridala Slytherin

Text opravila dcvstwilight

Preklad pridala dcvstwilight

Preklad opravila dcvstwilight

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.