Playlisty Pokec
Reklama

You Need To Calm Down - text, preklad

playlist Playlist
You are somebody that I don't know
But you're takin' shots at me like it's Patrón
And I'm just like "Damn, it's 7 AM."
Say it in the street, that's a knock-out
But you say it in a Tweet, that's a cop-out
And I'm just like "Hey, are you okay?"
Ty jsi někdo, koho neznám
Ale útočíš na mě jako bych byla Patrón
A já jsem jako "Sakra, je 7 ráno"
Říkat to na ulicích, to je knock-out
Ale ty to říkáš v tweetu, to je vyhýbání
A já jsem jako "Hej, jsi v pohodě?"
And I ain't tryna mess with your self-expression
But I've learned a lesson that stressin' and obsessin' 'bout somebody else is no fun
And snakes and stones never broke my bones
A já se nesnažím zahrávat si s tvým vyjadřováním
Ale naučila jsem se, že stresovat se a
Být posedlá někým jiným není žádná sranda
A hadi a kameny nikdy nezlomily moje kosti
So oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
You need to calm down, you're being too loud
And I'm just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)
You need to just stop, like can you just not step on my gown?
You need to calm down
Takže, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
Musíš se uklidnit, jsi moc hlasitý
A já jsem prostě jako oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)
Musíš přestat, jako můžeš prostě nešlapat
na moje šaty?
Musíš se uklidnit
You are somebody that we don't know
But you're comin' at my friends like a missile
Why are you mad when you could be GLAAD? (You could be GLAAD)
Sunshine on the street at the parade
But you would rather be in the dark ages
Makin' that sign must've taken all night
Ty jsi někdo, koho neznáme
Ale přicházíš k mým přátelům jako střela
Proč jsi naštvaný, když bys mohl být vděčný? (Mohl bys být vděčný)
Slunce v ulicích na pochodu
Ale ty bys raději žil v temných dobách
Jen vyráběl tu ceduli, muselo to zabrat celou noc
You just need to take several seats and then try to restore the peace
And control your urges to scream about all the people you hate
'Cause shade never made anybody less gay
Prostě se musíš zamyslet nad několika věcmi a zkusit znovu nastolit mír
A začít kontrolovat svoje potřeby křičet o lidech, který nesnášíš
Protože nenávist ještě nikoho neudělala méně gay
So oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
You need to calm down, you're being too loud
And I'm just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)
You need to just stop, like can you just not step on his gown?
You need to calm down
Takže, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
Musíš se uklidnit, jsi moc hlasitý
A já jsem prostě jako oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)
Musíš přestat, jako můžeš prostě nešlapat
na jeho šaty?
Musíš se uklidnit
And we see you over there on the internet
Comparing all the girls who are killing it
But we figured you out
We all know now we all got crowns
You need to calm down
A my tě vidíme támhle na internetu
Porovnávat všechny ty holky, který to zabíjej
Ale my tě prokoukly
Všechny teď víme, že máme koruny
Musíš se uklidnit
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
You need to calm down (You need to calm down)
You're being too loud (You're being too loud)
And I'm just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)
You need to just stop (Can you stop?)
Like can you just not step on our gowns?
You need to calm down
Takže, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
Musíš se uklidnit (Musíš se uklidnit)
Jsi moc hlasitý (Jsi moc hlasitý)
A já jsem prostě jako oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)
Musíš prostě přestat (Můžeš přestat?)
Jako můžeš prostě nešlapat na naše šaty?
Musíš se uklidnit

Text pridal Ls33

Text opravila Christen_7

Videa přidal Ls33

Preklad pridala marpapergirl

Preklad opravila Christen_7

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.