Playlisty Akcie
Reklama

Vigilante Shit - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Verse 1]
Draw the cat eye sharp enough to kill a man
You did some bad things, but I'm the worst of them
Sometimes I wonder which one'll be your last lie
They say looks can kill and I might try
I don't dress for women
I don't dress for men
Lately, I've been dressin' for revenge
[Verse 1]
Namaluju si linku dostatečně ostrou, že by dokázala zabít muže
Udělal jsi nějaké špatné věci, ale já jsem ta nejhorší
Někdy přemýšlím, která z tvých lží bude ta poslední
Říkají, že pohled může zabít, a já to můžu zkusit
Neoblékám se pro ženy
Neoblékám se pro muže
Poslední dobou se oblékám kvůli pomstě
[Chorus]
I don't start shit, but I can tell you how it ends
Don't get sad, get even
So on the weekends
I don't dress for friends
Lately, I've been dressin' for revenge
[Chorus]
Nezačínám sračky, ale dokážu ti říct, jak končí
Nebuď z toho smutný, vyrovnej se s tím
Takže o víkendech
Se neoblékám kvůli kamarádům
Poslední dobou se oblékám kvůli pomstě
[Verse 2]
She needed cold, hard proof, so I gave her some
She had the envelope, where you think she got it from?
Now she gets the house, gets the kids, gets the pride
Picture me thick as thieves with your ex-wife
And she looks so pretty
Drivin' in your Benz
Lately, she's been dressin' for revenge
[Verse 2]
Potřebovala jasný tvrdý důkaz, tak jsem jí ho dala
Měla tu obálku, odkud myslíš, že ji vzala?
Teď si nechá dům, nechá děti, nechá si svou hrdost
Představ si mě jako tlustého zloděje s tvou ex manželkou
A tak jí to sluší
Když řídí tvůj Benz
Poslední dobou se obléká kvůli pomstě
[Chorus]
She don't start shit, but she can tell you how it ends
Don't get sad, get even
So on the weekends
She don't dress for friends
Lately, she's been dressing for revenge
[Chorus]
Nezačíná sračky, ale dokáže ti říct, jak končí
Nebuď z toho smutný, vyrovnej se s tím
Takže o víkendech
Se neobléká kvůli kamarádům
Poslední dobou se obléká kvůli pomstě
[Bridge]
Ladies always rise above
Ladies know what people want
Someone sweet and kind and fun
The lady simply had enough
[Bridge]
Dámy se vždy povznesou
Dámy ví, co lidi chtějí
Někoho sladkého a milého a vtipného
Dáma toho jednoduše už měla dost
[Verse 3]
While he was doin' lines and crossin' all of mine
Someone told his white-collar crimes to the FBI
And I don't dress for villains
Or for innocents
I'm on my vigilante shit again
[Verse 3]
Zatímco on šňupal čáry a překračoval všechny mé
Někdo oznámil jeho zločiny bílých límečků přímo FBI
A já se neoblékám kvůli záporákům
Ani kvůli nevinným
Opět jsem na své bdělé stráži sraček
[Chorus]
I don't start shit, but I can tell you how it ends
Don't get sad, get even
So on the weekends
I don't dress for friends
Lately, I've been dressin' for revenge
[Chorus]
Nezačínám sračky, ale dokážu ti říct, jak končí
Nebuď z toho smutný, vyrovnej se s tím
Takže o víkendech
Se neoblékám kvůli kamarádům
Poslední dobou se obléká kvůli pomstě

Text pridala lenule_her

Text opravila Amai26

Video přidala lenule_her

Preklad pridala wild_moon

Preklad opravila Siiiima

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.