Pokec Playlisty
Reklama

This Love - text, preklad

playlist Playlist
Clear blue water,
High tide came and brought you in
And I could go on and on,
on and on, and I will
Průzračně modrá voda,
Vysoký příliv přišel a přinesl tě
A mohla bych pokračovat dokola a dokola,
dokola a dokola, a budu
Skies grew darker, currents swept you out again
And you were just gone and gone, gone and gone
In silent screams, in wildest dreams
I never dreamed of this
Obloha se zatahuje, proudy tě znovu odplavily
A ty si prostě zmizel pryč a pryč, pryč a pryč
V tichých výkřicích, v nejdivočejších snech
Nikdy jsem o tomhle nesnila
This love is good
This love is bad
This love is alive back from the dead
These hands had to let it go free
And this love came back to me
Tahle láska je dobrá
Tahle láska je špatná
Tahle láska je živá zpátky z mrtvých
Tyhle ruce ji musely nechat být
A tahle láska se ke mně vrátila
Tossing, turning,
Struggle through the night with someone new
And I could go on and on, on and on
Lantern, burning, flickered in my mind
for only you
Házící sebou, otáčející se
Probíjející se nocí s někým novým
A mohla bych pokračovat dokola a dokola, dokola a dokola
Lucerna hoří, v mých myšlenkách plápolá,
jen pro tebe
But you're still gone, gone, gone
Been losing grip, oh, sinking ships
You showed up just in time
Ale ty jsi pořád pryč, pryč, pryč
Ztrácela jsem kontrolu, oh, jako potápějící se lodě
Ukázal ses právě v čas
This love is good
This love is bad
This love is alive back from the dead
These hands had to let it go free
And this love came back to me
Tahle láska je dobrá
Tahle láska je špatná
Tahle láska je živá zpátky z mrtvých
Tyhle ruce ji musely nechat být
A tahle láska se ke mně vrátila
This love left a permanent mark
This love is glowing in the dark
These hands had to let it go free
And this love came back to me
Tahle láska zanechala trvalou značku
Tahle láska září v temnotě
Tyhle ruce to musely nechat být
A tahle láska se ke mně vrátila
Your kiss, my cheeks
I watched you leave
Your smile, my ghost
I fell to my knees
When you're young, you just run
But you come back to what you need
Tvůj polibek, mé tváře
Sledovala jsem tě odcházet
Tvůj úsměv, můj duch
Spadla jsem na kolena
Když jsi mladý, jen utíkáš
Ale vrátíš se k tomu, co potřebuješ
This love is good
This love is bad
This love is alive back from the dead
These hands had to let it go free
And this love came back to me
Tahle láska je dobrá
Tahle láska je špatná
Tahle láska je živá zpátky z mrtvých
Tyhle ruce ji musely nechat být
A tahle láska se ke mně vrátila
This love left a permanent mark
This love is glowing in the dark
These hands had to let it go free
And this love came back to me
Tahle láska zanechala trvalou stopu
Tahle láska září v temnotě
Tyhle ruce to musely nechat být
A tahle láska se ke mně vrátila

Text pridala cheryl_2010

Text opravila Christen_7

Videa přidali Ashley_Gold_, pata1618

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravila Christen_7

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.