Playlisty Pokec
Reklama

The Archer - text, preklad

playlist Playlist
Combat, I'm ready for combat
I say I don't want that, but what if I do?
'Cause cruelty wins in the movies
I've got a hundred thrown-out speeches I almost said to you
Boj, jsem připravená na boj
Řekla jsem, že tohle nechci, ale co když ano?
Protože ve filmech vítězí krutost
Mám sto vyhozených projevů, které jsem ti skoro řekla
Easy they come, easy they go
I jump from the train, I ride off alone
I never grew up, it's getting so old
Help me hold on to you
Lehce přicházejí, lehce odcházejí
Skočila jsem z vlaku, odjíždím sama
Nikdy jsem nevyrostla, už to začíná být otravné
Pomoz mi se tě držet
I've been the archer, I've been the prey
Who could ever leave me, darling
But who could stay?
Byla jsem střelec, byla jsem kořist
Kdo by mě kdy mohl opustit, miláčku
Ale kdo by mohl zůstat?
Dark side, I search for your dark side
But what if I'm all right, right, right, right here?
And I cut off my nose just to spite my face
Then I hate my reflection for years and years
Temná strana, hledala jsem tvoji temnou stranu
Ale co když je to tak v pořádku, přímo, přímo, přímo tady?
A usekla jsem si nos ze zášti k sobě
Poté nenáviděla svůj odraz po roky a roky
I wake in the night, I pace like a ghost
The room is on fire, invisible smoke
And all of my heroes die all alone
Help me hold on to you
Vzhůru v noci, chodím jako duch
Místnost je v plamenech, neviditelný kouř
A všichni mí hrdinové zemřeli úplně sami
Pomoz mi se tě držet
I've been the archer, I've been the prey
Screaming, who could ever leave me, darling
But who could stay?
(I see right through me, I see right through me)
Byla jsem střelec, byla jsem kořist
Křičím, kdo by mě kdy mohl opustit, miláčku
Ale kdo by mohl zůstat?
(Vidím přímo skrze mě, vidím přímo skrze mě)
'Cause they see right through me
They see right through me
They see right through
Can you see right through me?
They see right through
They see right through me
I see right through me
I see right through me
Protože oni vidí přímo skrze mě
Oni vidí přímo skrze mě
Oni vidí přímo skrz
Vidíš přímo skrze mě?
Oni vidí přímo skrz
Oni vidí přímo skrze mě
Vidím přímo skrze mě
Vidím přímo skrze mě
All the king's horses, all the king's men
Couldn't put me together again
'Cause all of my enemies started out friends
Help me hold on to you
A všichni královští koně, všichni královští muži
Mě znovu nedají dohromady
Protože všichni moji nepřátelé začali jako přátelé
Pomoz mi se tě držet
I've been the archer, I've been the prey
Who could ever leave me, darling
But who could stay?
(I see right through me, I see right through me)
Who could stay?
Who could stay?
Who could stay?
You could stay
You could stay
Byla jsem střelec, byla jsem kořist
Kdo by mě kdy mohl opustit, miláčku
Ale kdo by mohl zůstat?
(Vidím přímo skrze mě, vidím přímo skrze mě)
Kdo by mohl zůstat?
Kdo by mohl zůstat?
Kdo by mohl zůstat?
Ty bys mohl zůstat
Ty bys mohl zůstat
Combat, I'm ready for combat Boj, jsem připravená na boj

Text pridal Ls33

Text opravila Christen_7

Videa přidala Christen_7

Preklad pridala Locika31

Preklad opravil Ls33

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.