Playlisty Pokec
Reklama

Right where you left me - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Friends break up, friends get married
Strangers get born, strangers get buried
Trends change, rumors fly through new skies
But I'm right where you left me
Matches burn after the other
Pages turn and stick to each other
Wages earned and lessons learned
But I'm right where you left me
Přátelé se rozchází, přátelé se berou
Cizinci se rodí, cizinci se pohřbívají
Trendy se mění, drby letí novým nebem
Ale já jsem tam, kde jsi mě nechal
Sirky hoří jedna po druhé
Stránky se obrací a drží při sobě
Zasloužené mzdy a naučené lekce
Ale já jsem tam, kde jsi mě nechal
Help, I'm still at the restaurant
Still sitting in a corner I haunt
Cross-legged in the dim light
They say, "What a sad sight"
I, I swear you could hear a hair pin drop
Right when I felt the moment stop
Glass shattered on the white cloth
Everybody moved on, I, I stayed there
Dust collected on my pinned-up hair
They expected me to find somewhere
Some perspective, but I sat and stared
Pomoc, pořád jsem v té restauraci
Stále sedím v koutě, soužím se
Se skříženýma nohama v tlumeném světle
Říkají "Jaký to smutný pohled"
Já, já přísahám, že bys mohl slyšet spadnout vlásenku
Přesně když jsem cítila, že se ta chvíle zastavila
Roztříštěná sklenička na bílé látce
Všichni se posunuli dál, já, já zůstala tam
Prach nahromaděný na mých seplých vlasech
Očekávali, že někde najdu
Nějakou perspektivu, ale já seděla a civěla
Right where you left me
You left me no, you left me no
You left me no choice but to stay here forever
You left me, you left me no, you left me no
You left me no choice but to stay here forever
Přesně kde jsi mě nechal
Nedal jsi mi, nedal jsi mi
Nedal jsi mi na výběr, musím tu zůstat navěky
Nedal jsi mi, nedal jsi mi
Nedal jsi mi na výběr, musím tu zůstat navěky
Did you ever hear about the girl who got frozen?
Time went on for everybody else
She won't know it, she's still twenty-three inside her fantasy
How it was supposed to be
Did you hear about the girl who lives in delusion?
Breakups happen every day, you don't have to lose it
She's still twenty-three inside her fantasy
And you're sitting in front of me
Slyšeli jste o té dívce, co zamrzla?
Čas šel dál pro všechny ostatní
Ona to nezjistí, ve svých představách jí je pořád 23
Tak jak to mělo být
Slyšeli jste o dívce, co žije v mylné představě?
Rozchody se dějí každý den, nemusíš zešílet
Ve svých představách jí je pořád 23
A ty sedíš naproti mě
At the restaurant when I was still the one you want
Cross-legged in the dim light everything was just right
I, I could feel the mascara run
You told me that you met someone
Glass shattered on the white cloth
Everybody moved on
V restauraci, kde jsem ještě byla ta, kterou chceš
Se skříženýma nohama v tlumeném světle bylo tak akorát
Já, já jsem cítila jak se řasenka roztéká
Řekl jsi mi, že jsi někoho potkal
Roztříštěná sklenička na bílé látce
Všichni se posunuli dál
Help, I'm still at the restaurant
Still sitting in a corner I haunt
Cross-legged in the dim light
They say, "What a sad sight"
I, I stayed there
Dust collected on my pinned-up hair
I'm sure that you got a wife out there
Kids and Christmas, but I'm unaware
Cause I'm right where I cause no harm
Mind my business
If our love died young
I can't bear witness
And it's been so long
But if you ever think you got it wrong
[Chorus]
I'm right where
You left me
You left me no, you left me no
You left me no choice but to stay here forever
You left me
You left me no, you left me no
You left me no choice but to stay here forever
Pomoc, pořád jsem v té restauraci
Stále sedím v koutě, soužím se
Se skříženýma nohama v tlumeném světle
Říkají "Jaký to smutný pohled"
Já, já tam zůstala
Prach nahromaděný na mých seplých vlasech
Jsem si jistá, že máš manželku
Děti a Vánoce, ale mě to nedochází
Protože jsem přesně tam, kde nezpůsobuju žádnou škodu
Starám se o sebe
Kdyby naše láska zemřela mladá
Nesnesu tomu být svědkem
A už je to tak dávno
Ale jestli si někdy pomyslíš, žes na to šel špatně

Text pridala Locika31

Video přidal Taysdrew

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.