Playlisty Pokec
Reklama

No body, no crime (feat. HAIM) - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

He did it
He did it
Udělal to
Udělal to
Este's a friend of mine
We meet up every Tuesday night for dinner and a glass of wine
Este's been losin' sleep
Her husband's actin' different, and it smells like infidelity
She says, "That ain't my merlot on his mouth
That ain't my jewelry on our joint account"
No, there ain't no doubt
I think I'm gonna call him out
Este je moje kamarádka
Setkáváme se každou úterní noc na večeři a sklenku vína
Este měla problémy se spaním
Její manžel se chová jinak a zapáchá to nevěrou
Říká "To není můj merlot na jeho puse
To není můj šperk na našem společném účtu"
Ne, není pochyb
Myslím, že ho zavolám
She says, "I think he did it, but I just can't prove it"
I think he did it, but I just can't prove it
I think he did it, but I just can't prove it
No, no body, no crime
But I ain't lettin' up until the day I die
Říká "Myslím, že to udělal, ale prostě to nemůžu dokázat"
Myslím, že to udělal, ale prostě to nemůžu dokázat
Myslím, že to udělal, ale prostě to nemůžu dokázat
Žádné tělo, žádný zločin
Ale nepolevím do dne, kdy zemřu
No, no
I think he did it
No, no
He did it
Ne, ne
Myslím, že to udělal
Ne, ne
Udělal to
Este wasn't there Tuesday night at Olive Gardеn
At her job or anywhere
Hе reports his missing wife
And I noticed when I passed his house
His truck has got some brand new tires
And his mistress moved in
Sleeps in Este's bed and everything
No, there ain't no doubt
Somebody's gotta catch him out, 'cause
Este v úterý v noci nebyla v Olive Garden
V její práci ani jinde
Nahlásil svou pohřešovanou manželku
A všimla jsem si, když jsem míjela jeho dům
Jeho auto má nějaké úplně nové gumy
A jeho milenka se nastěhovala
Spí v Estheině posteli a všechno
Ne, tady není pochyb
Někdo ho musí přistihnou, protože
I think he did it, but I just can't prove it (He did it)
I think he did it, but I just can't prove it (He did it)
I think he did it, but I just can't prove it
No, no body, no crime
But I ain't lettin' up until the day I die
Myslím, že to udělal, ale prostě to nemůžu dokázat (udělal to)
Myslím, že to udělal, ale prostě to nemůžu dokázat (udělal to)
Myslím, že to udělal, ale prostě to nemůžu dokázat
Žádné tělo, žádný zločin
Ale nepolevím do dne, kdy zemřu
No, no
I think he did it
No, no
He did it
Ne, ne
Myslím, že to udělal
Ne, ne
Udělal to
Good thing my daddy made me get a boating license when I was fifteen
And I've cleaned enough houses
To know how to cover up a scene
Good thing Este's sister's gonna swear she was with me
She was with me, dude
Good thing his mistress took out a big life insurance policy
Dobře, že se tatínek postaral, abych si udělala lodní licenci, když mi bylo 15
A vyčistila jsem dost domů
Abych věděla, jak zamaskovat scénu
Dobře, že Esteina sestra bude přísahat, že byla se mnou
Byla se mnou, chlape
Dobře, že si jeho milenka vzala velkou životní pojistnou smlouvu
They think she did it, but they just can't prove it
They think she did it, but they just can't prove it
She thinks I did it, but she just can't prove it
No, no body, no crime
I wasn't lettin' up until the day he
No, no body, no crime
I wasn't lettin' up until the day he
No, no body, no crime
I wasn't lettin' up until the day he died
Myslí si, že to udělala, ale prostě to nemůžou dokázat
Myslí si, že to udělala, ale prostě to nemůžou dokázat
Ona si myslí, že jsem to udělala já, ale prostě to nemůže dokázat
Ne, žádné tělo, žádný zločin
Nepolevovala jsem do dne, kdy
Ne, žádné tělo, žádný zločin
Nepolevovala jsem do dne, kdy
Ne, žádné tělo, žádný zločin
Nepolevovala jsem do dny, kdy zemřel

Text pridala Locika31

Video přidal Taysdrew

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.