Playlisty Pokec
Reklama

Mr. Perfectly Fine - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Mr. "Perfect face"
Mr. "Here to stay"
Mr. "Looked me in the eye and told me you would never go away"
Everything was right
Mr. "I've been waiting for you all my life"
Mr. "Every single day until the end, I will be by your side"
Pan "Dokonalý obličej"
Pan "Zůstanu"
Pan "Podíval se mi do tváře a řekl, že by nikdy neodešel pryč"
Všechno bylo jak má být
Pan "Čekal jsem na tebe celý svůj život"
Pan "Každý, každičký den až do konce budu po tvém boku"
But that was when I got to know Mr. "Change of heart"
Mr. "Leaves me all alone," I fall apart
It takes everything in me just to get up each day
But it's wonderful to see that you're okay
Ale to bylo předtím, než mi bylo dopřáno poznat Pana "Změna názoru"
Pan "Nechává mě samotnou", já se hroutím
Zabere to všechno mé úsilí jenom vstát každý den
Ale je úžasné vidět, že ty jsi v pohodě
Hello Mr. "Perfectly fine"
How's your heart after breaking mine?
Mr. "Always at the right place at the right time," baby
Hello Mr. "Casually cruel"
Mr. "Everything revolves around you"
I've been Miss "Misery" since your goodbye
And you're Mr. "Perfectly fine"
Zdravím, Pane "Naprosto v pohodě"
Jak se má tvé srdce po zlomení toho mého?
Pane " Vždy na správném místě ve správný čas", zlato
Zdravím Pane "Nenuceně krutý"
Pane "Všechno se točí kolem tebe"
Byla jsem Slečna "Bída" od tvého rozloučení
A ty jsi Pan "Naprosto v pohodě"
Mr. "Never told me why"
Mr. "Never had to see me cry"
Mr. "Insincere apology so he doesn't look like the bad guy"
He goes about his day
Forgets he ever even heard my name
Well, I thought you might be different than the rest, I guess you're all the same
Pan "Nikdy mi neřekl proč"
Pan "Nikdy mě nemusel vidět brečet"
Pan "Neupřímná omluva, aby nemusel vypadat jako ten špatnej"
Žije si svůj den
Zapomíná, že vůbec kdy slyšel mé jméno
No, myslela jsem si, že budeš jiný od zbytku, hádám, že jste všichni stejní
'Cause I hear he's got his arm 'round a brand-new girl
I've been pickin' up my heart, he's been pickin' up her
And I never got past what you put me through
But it's wonderful to see that it never phased you
Protože slýchám, že má paži obtočenou kolem zbrusu nové holky
Já zvedala své srdce, od vyzvedal ji
A nikdy jsem se nedostala přes to, čím jsem si kvůli tobě prošla
Ale je úžasné vidět, že tebe to nikdy nezasáhlo
Hello Mr. "Perfectly fine"
How's your heart after breakin' mine?
Mr. "Always at the right place at the right time," baby
Hello Mr. "Casually cruel"
Mr. "Everything revolves around you"
I've been Miss "Misery" since your goodbye
And you're Mr. "Perfectly fine"
Zdravím, Pane "Naprosto v pohodě"
Jak se má tvé srdce po zlomení toho mého?
Pane " Vždy na správném místě ve správný čas", zlato
Zdravím Pane "Nenuceně krutý"
Pane "Všechno se točí kolem tebe"
Byla jsem Slečna "Bída" od tvého rozloučení
A ty jsi Pan "Naprosto v pohodě"
So dignified in your well-pressed suit
So strategized, all the eyes on you
Sashay away to your seat
It's the best seat, in the best room
Oh, he's so smug, Mr. "Always wins"
So far above me in every sense
So far above feeling anything
Tak důstojný ve svém akorát přilnavém obleku
Tak vypočítané, všechny pohledy jdou na tebe
Vykračuješ si pryč na své místo
To nejlepší místo, v té nejlepší místnosti
Oh, je tak samolibý, Pan "Vždycky vyhrává"
Tak povznesený mnou v každém smyslu
Tak povznesený nad jakýmkoli pocitem
And it's really such a shame
It's such a shame
'Cause I was Miss "Here to stay"
Now I'm Miss "Gonna be alright someday"
And someday maybe you'll miss me
But by then, you'll be Mr. "Too late"
A je to fakt taková škoda
Je to taková škoda
Protože já byla Slečna "Zůstanu"
Teď jsem Slečna "Jednoho dne budu v pohodě"
A jednoho dne mě možná budeš postrádat
Ale až to přijde, budeš Pan "Příliš pozdě"
Goodbye Mr. "Perfectly fine"
How's your heart after breakin' mine?
Mr. "Always at the right place at the right time," baby
Goodbye Mr. "Casually cruel"
Mr. "Everything revolves around you"
I've been Miss "Misery" for the last time
And you're Mr. "Perfectly fine"
You're perfectly fine
Mr. "Look me in the eye and told me you would never go away"
You said you'd never go away
Sbohem Pane "Naprosto v pohodě"
Jak se má tvé srdce po zlomení toho mého?
Pane " Vždy na správném místě ve správný čas", zlato
Sbohem Pane "Nenuceně krutý"
Pane "Všechno se točí kolem tebe"
Byla jsem Slečna "Bída" od tvého rozloučení
A ty jsi Pan "Naprosto v pohodě"
Jsi naprosto v pohodě
Pan "Podívej se mi do očí a řekl mi, že nikdy neodejdeš"
Řekl jsi, že nikdy neodejdeš

Text pridala Locika31

Video přidala ilaamarkova

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.