Playlisty Pokec
Reklama

Miss Americana And The Heartbreak Prince - text, preklad

playlist Playlist
You know I adore you, I'm crazier for you
Than I was at 16, lost in a film scene
Waving homecoming queens, marching band playing
I'm lost in the lights
American glory faded before me
Now I'm feeling hopeless, ripped up my prom dress
Running through rose thorns, I saw the scoreboard
And ran for my life (Ah)
Víš že tě miljuju, jsem do tebe šílená
Víc než jsem byla v 16, ztracená ve filmové scéně
Královny plesů mávaly, pochodující kapely hrály
Jsem ztracená ve světlech
Sláva Ameriky zmizela dřív než já
Teď se cítím zoufale, roztrhala jsem svoje plesové šaty
Běžíc skrz růžové trny,
jsem zahlédla skóre
A běžela jako o život
No cameras catch my pageant smile
I counted days, I counted miles
To see you there, to see you there
It's been a long time coming, but
Žádný fotoaparát nezachytí můj okázalý úsměv
Počítala jsem dny a míle
Abych tě tam viděla, abych tě tam viděla
Už to dlouhou dobu přicházelo
It's you and me, that's my whole world
They whisper in the hallway, "She's a bad, bad girl" (Okay)
The whole school is rolling fake dice
You play stupid games, you win stupid prizes
It's you and me, there's nothing like this
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
We're so sad, we paint the town blue
Voted most likely to run away with you
Ty a já, to je můj celý svět
V halách šeptají “Ona je zlá, zlá holka”
Celá škola hází falešnými kostkami
Hrajete stupidní hry, vyhráváte stupidní ceny
Není nic jako ty a já
Slečna Americana a Princ Lámajících srdcí
Jsme tak smutní, malujeme město na modro
Hlasovala jsem pravděpodobně pro útěk s tebou
My team is losing, battered and bruising
I see the high fives between the bad guys
Leave with my head hung, you are the only one
Who seems to care
American stories burning before me
I'm feeling helpless, the damsels are depressed
Boys will be boys then, where are the wise men?
Darling, I'm scared (Ah)
Můj tým prohrává, dobitý a otlučený
Vidím ty highfives mezi těmi zlými
Odcházím s hlavou svěšenou, ty jsi jediný kdo se zajímá
Příběhy Ameriky hoří dřív než já
Cítím se bezradně, slečny jsou v depresi
Chapci jsou chlapci, tak kde jsou ti moudří muži?
Zlato, já se bojím
No cameras catch my muffled cries
I counted days, I counted miles
To see you there, to see you there
And now the storm is coming, but
Žádná kamera nezachytí můj tlumený pláč
Počítala jsem dny a míle
Abych tě tam viděla, abych tě tam viděla
A teď se blíží bouře, ale
It's you and me, that's my whole world
They whisper in the hallway, "She's a bad, bad girl" (Okay)
The whole school is rolling fake dice
You play stupid games, you win stupid prizes
It's you and me, there's nothing like this
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
We're so sad, we paint the town blue
Voted most likely to run away with you
Ty a já, to je můj celý svět
V halách šeptají “Ona je zlá, zlá holka”
Celá škola hází falešnými kostkami
Hrajete stupidní hry, vyhráváte stupidní ceny
Není nic jako ty a já
Slečna Americana a Princ Lámajících srdcí
Jsme tak smutní, malujeme město na modro
Hlasovala jsem pravděpodobně pro útěk s tebou
And I don't want you to (Go), I don't really wanna (Fight)
'Cause nobody's gonna (Win), I think you should come home
And I don't want you to (Go), I don't really wanna (Fight)
'Cause nobody's gonna (Win), I think you should come home
And I don't want you to (Go), I don't really wanna (Fight)
'Cause nobody's gonna (Win), I just think you should know
And I'll never let you (Go) 'cause I know this is a (Fight)
That someday we're gonna (Win)
A já nechci aby si (šel)
Já se opravdu nechci (hádat)
Protože nikdo (nevyhraje)
Myslím že by si se měl vrátit domů
A já nechci aby si (šel)
Já se opravdu nechci (hádat)
Protože nikdo (nevyhraje)
Myslím že by si se měl vrátit domů
A já nechci aby si (šel)
Já se opravdu nechci (hádat)
Protože nikdo (nevyhraje)
Myslím že by si se měl vrátit domů
A já tě nikdy nenechám (jít)
Protože vím, ž tohle je (boj)
Který jedou (vyhrajeme)
It's you and me, that's my whole world
They whisper in the hallway, "She's a bad, bad girl"
Oh, I just thought you should know (You should know)
It's you and me, there's nothing like this (Like this)
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
We're so sad, we paint the town blue (Paint it blue)
Voted most likely to run away with you
Ty a já, to je můj celý svět
V halách šeptají “Ona je zlá, zlá holka”
Celá škola hází falešnými kostkami
Hrajete stupidní hry, vyhráváte stupidní ceny
Není nic jako ty a já
Slečna Americana a Princ Lámajících srdcí
Jsme tak smutní, malujeme město na modro
Hlasovala jsem pravděpodobně pro útěk s tebou
And I don't want you to (Go), I don't really wanna (Fight)
'Cause nobody's gonna (Win), I think you should come home
And I'll never let you (Go) 'cause i know this is a (Fight)
That one day we're gonna (Win), I just think you should know
A já nechci aby si (šel)
Já se opravdu nechci (hádat)
Protože nikdo (nevyhraje)
Myslím že by si se měl vrátit domů
A já tě nikdy nenechám (jít)
Protože vím, ž tohle je (boj)
Který jedou (vyhrajeme)
Jen si myslím, že by si měl vědět
It's you and me, that's my whole world
They whisper in the hallway, "She's a bad, bad girl"
"She's a bad, bad girl"
Ty a já, to je můj celý svět
V halách šeptají “Ona je zlá, zlá holka”
“Ona je zlá, zlá holka”

Text pridala Christen_7

Videa přidala SuperSonic

Preklad pridala Christen_7

Preklad opravila marpapergirl

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.