Pokec Playlisty
Reklama

Mean - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You, with your words like knives
And swords and weapons that you use against me,
You have knocked me off my feet again,
Got me feeling like I’m nothing
You, with your voice like nails on a chalkboard
Calling me out when I’m wounded
You, pickin’ on the weaker man
Ty se svými slovy jako nože,
A meče a zbraně, které používáš proti mě,
Zase si mi podkopl nohy,
Dodal mi pocit, že za nic nestojím
Ty, se svým hlasem jako nehty na tabuli
Vyzýváš mě na souboj, když jsem zraněná
Vytahuješ se nad slabším člověkem
Well you can take me down,
With just one single blow
But you don’t know, what you don’t know,
Dobře, můžeš mě oddělat
Jen jediným fouknutím
Ale ty nevíš, co ty nevíš je, že
Someday, I’ll be living in a big old city,
And all you’re ever gonna be is mean
Someday, I’ll be big enough so you can’t hit me,
And all you’re ever gonna be is mean
Why you gotta be so mean?
Jednoho dne budu žít ve velkém starém městě,
A ty budeš vždycky jenom zlý
Jednoho dne, budu dost velká na to, že mě nebudeš moct udeřit,
A ty budeš vždycky jenom zlý
Proč musíš být tak zlý?
You, with your switching sides,
And your wild fire lies and your humiliation
You, have pointed out my flaws again,
As if I don’t already see them
I walk with my head down,
Trying to block you out 'cause I’ll never impress you
I just wanna feel okay again
Ty, se svým střídáním stran
A se svými divokými ohnivými lži a se svým ponižováním,
Ty, znovu jsi ukázal na moje nedostatky,
Jako kdybych je sama neviděla
Jdu se skloněnou hlavou,
Snažím se tě ignorovat, protože tě stejně nikdy neohromím
Jen se chci zase cítit v pohodě
I bet you got pushed around,
Somebody made you cold,
But the cycle ends right now,
'Cause you can’t lead me down that road,
And you don’t know, what you don’t know
Vsadím se, že s tebou zametali,
Někdo tě udělal chladným,
Ale ten cyklus končí právě teď,
Protože mě nemůžeš svést z téhle cesty
A ty nevíš, co ty nevíš je, že
Someday, I’ll be, living in a big old city,
And all you’re ever gonna be is mean
Someday, I’ll be big enough so you can’t hit me,
And all you’re ever gonna be is mean
Why you gotta be so mean?
Jednoho dne budu žít ve velkém starém městě,
A ty budeš vždycky jenom zlý
Jednoho dne, budu dost velká na to, abys mě udeřil
A ty budeš vždycky jenom zlý
Proč musíš být tak zlý?
And I can see you years from now in a bar,
Talking over a football game,
With that same big loud opinion but,
Nobody’s listening,
Washed up and ranting about the same old bitter things,
Drunk and grumbling on about how I can’t sing
A teď tě po letech vidím v baru,
Probíráš fotbalový zápas,
S tím stejným důležitým hlasitým názorem,
Ale nikdo neposlouchá,
Vyřízený a vykřikuješ ty samé staré kruté věci,
Opilý mrmláš o tom, že já neumím zpívat
But all you are is mean,
All you are is mean
And a liar, and pathetic, and alone in life,
And mean, and mean, and mean, and mean
Ale jsi prostě jenom zlý
Jsi prostě jenom zlý
A lhář, a ubožák, a opuštěný v životě
A zlý, a zlý, a zlý, a zlý
But someday, I’ll be, living in a big old city,
And all you’re ever gonna be is mean, yeah,
Someday, I’ll be big enough so you can’t hit me,
And all you’re ever gonna be is mean
Why you gotta be so ?
Someday, I’ll be, living in a big old city,
And all you’re ever gonna be is mean, yeah,
Someday, I’ll be big enough so you can’t hit me,
And all you’re ever gonna be is mean.
Why you gotta be so mean?
Ale jednoho dne budu žít ve velkém starém městě,
A ty budeš vždycky jenom zlý
Jednoho dne budu dost velká na to, abys mě udeřil
A ty budeš vždycky jenom zlý ,
Proč musíš být tak...?
Jednoho dne budu žít ve velkém starém městě,
A ty budeš vždycky jenom zlý,
Jednoho dne budu dost velká na to, abys mě udeřil
A ty budeš vždycky jenom zlý,
Proč musíš být tak zlý?

Text pridala Katiee

Text opravila Walkman

Videa přidali xxxMsKatexxx, anjelik1715, Simonka-Sisa

Preklad pridala xxxMsKatexxx

Preklad opravila Locika31

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.