Playlisty Akcie
Reklama

Mastermind - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Verse 1]
Once upon a time, the planets and the fates
And all the stars aligned
You and I ended up in the same room
At the same time
[Verse 1]
Bylo nebylo, jednoho dne se planety a osudy
A všechny hvězdy uspořádaly
Ty a já jsme se ocitli ve stejné místnosti
Ve stejný čas
[Pre-Chorus]
And the touch of a hand lit the fuse
Of a chain reaction of countermoves
To assess the equation of you
Checkmate, I couldn't lose
[Pre-Chorus]
A dotek ruky zapálil rozbušku
Řetězových reakcí a protitahů
Které vyhodnotily rovnici tebe
Šach mat, nemohla jsem prohrát
[Chorus]
What if I told you none of it was accidental?
And the first night that you saw me
Nothing was gonna stop me
I laid the groundwork, and then
Just like clockwork
The dominoes cascaded in a line
What if I told you I'm a mastermind?
And now you're mine
It was all by design
'Cause I'm a mastermind
[Chorus]
Co kdybych ti řekla, že nic z toho nebyla náhoda
A tu první noc, co jsi mě spatřil
By mě nic nezastavilo?
Položila jsem základy a pak přesně jako hodinky
Kousky domina popadaly v řadě
Co kdybych ti řekla, že jsem toho strůjce?
A teď jsi můj
Všechno to bylo plánované
Protože jsem strůjce
[Verse 2]
You see, all the wisest women
Had to do it this way
'Cause we were born to be the pawn
In every lover's game
[Verse 2]
Abys věděl, všechny nejmoudřejší ženy
To musely udělat tímhle způsobem,
Protože jsme se narodily pro to být pěšcem
Ve hře každého milence
[Pre-Chorus]
If you fail to plan, you plan to fail
Strategy sets the scene for the tale
I'm the wind in our free-flowing sails
And the liquor in our cocktails
[Pre-Chorus]
A pokud neúspěšně plánuješ, plánuješ neúspěch
Strategie udává kulisy příběhu
Jsem větrem v našich volně plujících plachetnicích
A jsem alkoholem v našich koktejlech
[Chorus]
What if I told you none of it was accidental?
And the first night that you saw me
I knew I wanted your body
I laid the groundwork, and then
Just like clockwork
The dominoes cascaded in a line
What if I told you I'm a mastermind?
And now you're mine
It was all my design
'Cause I'm a mastermind
[Chorus]
Co kdybych ti řekla, že nic z toho nebyla náhoda
A tu první noc, co jsi mě spatřil
Jsem věděla, že chci tvé tělo?
Položila jsem základy a pak přesně jako hodinky
Kousky domina popadaly v řadě
Co kdybych ti řekla, že jsem toho strůjce?
A teď jsi můj
Celé jsem to zorchestrovala
Protože jsem strůjce
[Bridge]
No one wanted to play with me as a little kid
So I've been scheming like a criminal ever since
To make them love me and make it seem effortless
This is the first time I've felt the need to confess
And I swear
I'm only cryptic and Machiavellian
'Cause I care
[Bridge]
Když jsem byla malá, nikdo si se mnou nechtěl hrát
Takže od té doby intrikuji jako zločinec
Aby mě všichni měli rádi a vypadalo to nenuceně
Tohle je poprvé, co mám potřebu se přiznat
A přísahám
Jsem tajemná a machiavelistická jen proto
Že mi na tobě záleží
[Chorus]
So I told you none of it was accidental
And the first night that you saw me
Nothing was gonna stop me
I laid the groundwork, and then
Saw a wide smirk on your face
You knew the entire time
You knew that I'm a mastermind
And now you're mine
Yeah, all you did was smile
'Cause I'm a mastermind
[Chorus]
Tak jsem ti řekla, že nic z toho nebyla náhoda
A tu první noc, co jsi mě spatřil
By mě nic nezastavilo
Položila jsem základy a pak jsem viděla široký Úšklebek na tvé tváři
Celou dobu jsi to věděl
Věděl jsi, že jsem toho strůjce
A teď jsi můj
Jo, jen ses usmál
Protože jsem strůjce

Text pridala lenule_her

Text opravila Amai26

Video přidala lenule_her

Preklad pridala wild_moon

Preklad opravila Siiiima

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.