Playlisty Pokec
Reklama

Lover - text, preklad

playlist Playlist
We could leave the Christmas lights up 'til January
This is our place, we make the rules
And there's a dazzling haze, a mysterious way about you dear
Have I known you 20 seconds or 20 years?
Můžeme nechat Vánoční světla rosvícená do ledna
Tohle je náš domov, my tvoříme pravidla
A tady je oslňující opar, mysteriozní způsob, o tobě, drahý
Znám tě dvacet sekund nebo dvacet let?
Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?
And ah, take me out and take me home
You're my, my, my, my lover
Můžu jít, kam ty jdeš?
Můžeme si být takhle blízcí, navždy a navěky?
A ah, vem mě ven a vem mě domů
Jsi můj, můj, můj, můj milenec
We could let our friends crash in the living room
This is our place, we make the call
And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you
I've loved you three summers now, honey, but I want 'em all
Mohly bychom nechat naše přátele přespat v obývacím pokoji
Tohle je náš domov, my tady rozhodujeme
A jsem velmi podezřívavá, že každý, kdo tě vidí, tě chce
Milovala jsem tě tři léta, zlato, ale chci je všechny
Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?
And ah, take me out and take me home (Forever and ever)
You're my, my, my, my lover
Můžu jít, kam ty jdeš?
Můžeme si být takhle blízcí, navždy a navěky?
A ah, vem mě ven a vem mě domů (Navždy a navěky)
Jsi můj, můj, můj, můj milenec
Ladies and gentlemen, will you please stand?
With every guitar string scar on my hand
I take this magnetic force of a man to be my lover
My heart’s been borrowed and yours has been blue
All’s well that ends well to end up with you
Swear to be overdramatic and true to my lover
And you'll save all your dirtiest jokes for me
And at every table, I'll save you a seat, lover
Dámy a pánové, povstali by jste, prosím?
S každou jizvou od kytarových strun na mé ruce
Si beru tuhle magnetickou sílu, muže, aby byl můj milenec
Mé srdce bylo půjčené a tvé bylo modré
Vše dobré skončí dobře, když skončím s tebou
Slibuji, že budu příliš dramatická a upřímná k mému milenci
A ty si necháváš všechny své nejsprostější vtipy pro mě
A u každého stolu ti pohlídám místo, milenče
Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?
And ah, take me out and take me home (Forever and ever)
You're my, my, my, my
Oh, you're my, my, my, my
Darling, you're my, my, my, my lover
Můžu jít, kam ty jdeš?
Můžeme si být takhle blízcí, navždy a navěky?
A ah, vem mě ven a vem mě domů (Navždy a navěky)
Jsi můj, můj, můj, můj
Oh, jsi můj, můj, můj, můj
Miláčku, jsi můj, můj, můj, můj milenec

Text pridal Ls33

Text opravila Christen_7

Videa přidali Christen_7, Ketyss

Preklad pridala Christen_7

Preklad opravila marpapergirl

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.