Playlisty Pokec
Reklama

Love Story - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standing there on a balcony in summer air
Byli jsme oba mladí, když jsem tě poprvé spatřila
Zavřu své oči a vzpomínka začíná
Stojím tam na balkóně za letního vánku
See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say "Hello"
Little did I know
Vidím světla, vidím večírek, plesové šaty
Vidím tě, jak procházíš davem
A říkáš "Ahoj"
Trochu jsem to tušila
That you were Romeo, you were throwing pebbles
And my daddy said "Stay away from Juliet"
And I was crying on the staircase
Begging you "Please don't go"
And I said
Že ty jsi byl Romeo, házel jsi oblázky
A můj táta řekl "Drž se dál od Julie"
A já plakala na schodišti
Žádala tě "Prosím, nechoď"
A řekla jsem
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all that's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say "Yes"
Romeo, vezmi mě někam, kde můžeme být sami
Budu čekat, všechno co zbývá je utéct
Budeš princ a já budu princezna
Je to milostný příběh, zlato, prostě řekni "Ano"
So I sneak out to the garden to see you
We keep quiet 'cause we're dead if they knew
So close your eyes, escape this town for a little while
Tak jsem se vyplížila na zahradu, abych tě viděla
Mlčíme, protože by bylo po nás, kdyby o tom věděli
Tak zavři oči, utečme z tohoto města na chvíli
Oh, oh Oh, oh
'Cause you were Romeo - I was a scarlet letter
And my daddy said "Stay away from Juliet"
But you were everything to me
I was begging you "Please don't go"
And I said
Protože jsi byl Romeo - byla jsem šarlatové písmeno
A můj táta řekl "Drž se dál od Julie"
Ale byl jsi moje všechno
Žádala jsem tě "Prosím, nechoď"
A řekla jsem
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting; all that's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say "Yes"
Romeo, vezmi mě někam, kde můžeme být sami
Budu čekat, všechno co zbývá je utéct
Budeš princ a já budu princezna
Je to milostný příběh, zlato, prostě řekni "Ano"
Romeo, save me, they're trying to tell me how to feel
This love is difficult but it's real
Don't be afraid, we'll make it out of this mess
It's a love story, baby, just say "Yes"
Romeo, zachraň mě, snaží se mi říct, jak se mám cítit
Tato láska je obtížná, ale je skutečná
Neboj se, dostaneme se z těchto potíží
Je to milostný příběh, zlato, prostě řekni "Ano"
Oh, oh Oh, oh
I got tired of waiting
Wondering if you were ever coming around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town
And I said
Unavilo mě čekání
Přemýšlela jsem, jestli ještě někdy přijdeš
Moje víra v tebe slábla
Když jsem tě potkala na okraji města
A řekla jsem
Romeo, save me, I've been feeling so alone
I keep waiting for you but you never come
Is this in my head? I don't know what to think
He knelt to the ground and pulled out a ring and said
Romeo, zachraň mě, cítila jsem se tak sama
Stále jsem na tebe čekala, ale ty jsi nikdy nepřišel
Je to v mé hlavě? Nevím, co si mám myslet
On si klekl na zem a vytáhl prsten a řekl
Marry me, Juliet, you'll never have to be alone
I love you, and that's all I really know
I talked to your dad - go pick out a white dress
It's a love story, baby, just say "Yes"
Vem si mě, Julie, nikdy nebudeš muset být sama
Miluji tě a to je všechno, co opravdu vím
Mluvil jsem s tvým tátou - jdi, vyber si bílé šaty
Je to milostný příběh, zlato, prostě řekni "Ano"
Oh, oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh, oh
'Cause we were both young when I first saw you Protože jsme byli oba mladí, když jsem tě poprvé spatřila

Text pridala pajinka13

Text opravila KathrinEen

Videa přidali -Terka96-, Lenin606

Preklad pridala Lola3nyc

Preklad opravila KathrinEen

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Fearless

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.