Playlisty Akcie
Reklama

Long story short - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Fatefully
I tried to pick my battles 'til the battle picked me
Misery
Like the war of words I shouted in my sleep
Osudně
jsem se snažila vybrat své bitvy dokud si bitva nevybrala mě
Bída
Jako ta slovní válka, co jsem křičela ze spaní
And you passed right by
I was in the alley, surrounded on all sides
The knife cuts both ways
If the shoe fits, walk in it 'til your high heels break
A ty jsi prošel kolem
Byla jsem v aleji, obklopená ze všech stran
Nůž prorazí oběma směry
Jestli bota sedí, choď v ní, dokud se tvé lodičky nezlomí
And I fell from the pedestal
Right down the rabbit hole
Long story short, it was a bad time
Pushed from the precipice
Clung to the nearest lips
Long story short, it was the wrong guy
A já spadla z piedestalu
Přímo dolů králičí norou
Dlouhý příběh zkráceně, byla to špatná doba
Strčená ze svahu
Lpějící na nejbližších rtech
Dlouhý příběh zkráceně, byl to nesprávný kluk
Now I'm all about you
I'm all about you, ah
Yeah, yeah
I'm all about you, ah
Yeah, yeah
Jsi vše, o co se zajímám
Jsi vše, o co se zajímám ah
Yeah, yeah
Jsi vše, o co se zajímám, ah
Yeah, yeah
Actually
I always felt I must look better in the rear view
Missing me
At the golden gates they once held the keys to
Vlastně
Vždycky jsem cítila, že musím vypadat líp ve zpětném zrcátku
Postrádat mě
Ve zlaté bráně, od které jednou drželi klíče
When I dropped my sword
I threw it in the bushes and knocked on your door
And we live in peace
But if someone comes at us, this time, I'm ready
Když jsem upustila svůj meč
Zahodila jsem ho do křoví a zaklepala na tvé dveře
A žijeme v míru
Ale jestli na nás někdo bude vyskakovat, tentokrát jsem připravená
'Cause I fell from the pedestal
Right down the rabbit hole
Long story short, it was a bad time
Pushed from the precipice
Clung to the nearest lips
Long story short, it was the wrong guy
A já spadla z piedestalu
Přímo dolů králičí norou
Dlouhý příběh zkráceně, byla to špatná doba
Strčená ze svahu
Lpějící na nejbližších rtech
Dlouhý příběh zkráceně, byl to nesprávný kluk
Now I'm all about you
I'm all about you, ah
Yeah, yeah
I'm all about you
Jsi vše, o co se zajímám
Jsi vše, o co se zajímám ah
Yeah, yeah
Jsi vše, o co se zajímám, ah
Yeah, yeah
No more keepin' score
Now I just keep you warm (Keep you warm)
No more tug of war
Now I just know there's more (Know there's more)
No more keepin' score
Now I just keep you warm (Keep you warm)
And my waves meet your shore
Ever and evermore
Už žádné držení skóre
Teď tě jenom držím v teple (Držím tě v teple)
Už žádné přetahování se o provaz
Teď prostě vím, že je tady víc (Vím, že je tu víc)
Už žádné držení skóre
Teď tě jenom držím v teple (Držím tě v teple)
A mé vlny potkaly tvůj břeh
Vždy a navždy
Past me
I wanna tell you not to get lost in these petty things
Your nemeses
Will defeat themselves before you get the chance to swing
Mé staré já
Chci ti říct, ať se neztrácíš v těchto malichernostech
Tvoje odplaty
Porazí sebe samy než budeš mít šanci se ohnat
And he's passing by
Rare as the glimmer of a comet in the sky
And he feels like home
If the shoe fits, walk in it everywhere you go
A on jde kolem
Vzácný jako třpyt komety na nebi
A připadá mi jako domov
Jestli bota sedí, choď v ní, ať jdeš kamkoli
And I fell from the pedestal
Right down the rabbit hole
Long story short, it was a bad time
Pushed from the precipice
Climbed right back up the cliff
Long story short, I survived
A já spadla z piedestalu
Přímo dolů králičí norou
Dlouhý příběh zkráceně, byla to špatná doba
Strčená ze svahu
Vyšplhala jsem nazpátek na útes
Dlouhý příběh zkráceně, přežila jsem
Now I'm all about you
(And now) I'm all about you, ah
(And now) I'm all about you, ah
Yeah, yeah
I'm all about you
(And now) Yeah, yeah
I'm all about you
A teď jsi vše, o co se zajímám
(A teď) jsi vše, o co se zajímám, ah
(A teď) jsi vše, o co se zajímám, ah
Jsi vše, o co se zajímám
(A teď) Yeah, yeah
Jsi vše, o co se zajímám
Long story short, it was a bad time
Long story short, I survived
Dlouhý příběh zkráceně, bylo to špatná doba
Dlouhý příběh zkráceně, přežila jsem

Text pridala Locika31

Video přidala Analia1998

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.