Playlisty Pokec
Reklama

Ivy - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

How's one to know?
I'd meet you where the spirit meets the bones
In a faith forgotten land
In from the snow
Your touch brought forth an incandescent glow
Tarnished but so grand
Jak to má člověk vědět?
Potkala bych tě tam, kde duše potkávají kosti
V zemi vírou zapomenuté
Zevnitř od sněhu
Tvůj dotek dal vznik žhnoucí záři
Zašlé ale tak majestátní
And the old widow goes to the stone every day
But I don't, I just sit here and wait
Grieving for the living
A ta stará vdova chodí ke kameni každý den
Ale já ne, jen tady sedím a čekám
Truchlím pro ty živé
Oh, goddamn
My pain fits in the palm of your freezing hand
Taking mine, but it's been promised to another
Oh, I can't
Stop you putting roots in my dreamland
My house of stone, your ivy grows
And now I'm covered in you
Oh zatraceně
Moje bolest sedí do dlaně tvé ledové ruky
Jež bere tu mou, ale ta byla slíbena jinému
Oh, já nemůžu
Tě zastavit od pokládání kořenů do mé říše snů
Můj dům z kamene, tvůj břečťan roste
A teď jsem tebou pokrytá
I wish to know
The fatal flaw that makes you long to be
Magnificently cursed
He's in the room
Your opal eyes are all I wish to see
He wants what's only yours
Přála bych si znát
Tu osudnou chybu, která tě nutí toužit po tom být
Skvostně prokletá
On je v místnosti
Tvé opálové oči jsou vše, co si přeju vidět
On chce to, co je jen tvé
Oh, goddamn
My pain fits in the palm of your freezing hand
Taking mine, but it's been promised to another
Oh, I can't
Stop you putting roots in my dreamland
My house of stone, your ivy grows
And now I'm covered
Oh zatraceně
Moje bolest sedí do dlaně tvé ledové ruky
Jež bere tu mou, ale ta byla slíbena jinému
Oh, já nemůžu
Tě zastavit od pokládání kořenů do mé říše snů
Můj dům z kamene, tvůj břečťan roste
A teď jsem tebou pokrytá
Clover blooms in the fields
Spring breaks loose, the time is near
What would he do if he found us out?
Crescent moon, coast is clear
Spring breaks loose, but so does fear
He's gonna burn this house to the ground
How's one to know?
I'd live and die for moments that we stole
On begged and borrowed time
So tell me to run
Or dare to sit and watch what we'll become
And drink my husband's wine
Jetel kvete na polích
Jaro se osvobozuje, ten čas se blíží
Co by dělal, kdyby to o nás zjistil?
Srpek měsíce, pobřeží je čisté
Jaro se osvobozuje, ale stejně tak i strach
On srovná tenhle dům se zemí
Jak to má člověk vědět?
Žila bych a umřela pro chvíle, které jsme ukradli
Na vyprošeném a vypůjčeném čase
Tak mi řekni, ať běžím
Nebo se odvážím si sednout a sledovat, co se z nás stalo
A pít manželovo víno
Oh, goddamn
My pain fits in the palm of your freezing hand
Taking mine, but it's been promised to another
Oh, I can't
Stop you putting roots in my dreamland
My house of stone, your ivy grows
And now I'm covered in you
And I'm covered in you
Oh zatraceně
Moje bolest sedí do dlaně tvé ledové ruky
Jež bere tu mou, ale ta byla slíbena jinému
Oh, já nemůžu
Tě zastavit od pokládání kořenů do mé říše snů
Můj dům z kamene, tvůj břečťan roste
A teď jsem tebou pokrytá
So yeah, it's a fire
It's a goddamn blaze in the dark
And you started it
You started it
So yeah, it's a war
It's the goddamn fight of my life
And you started it
You started it
Takže ano, je to oheň
Je to zatracený požár v temnotě
A ty jsi ho podnítil
Takže ano, je to válka
Je to zatracený boj mého života
A ty jsi ho podnítil
Ty jsi to začal
Oh, I can't
Stop you putting roots in my dreamland
My house of stone, your ivy grows
And now I'm covered
In you, in you
Now I'm covered in you
In you
Oh, já nemůžu
Tě zastavit od pokládání kořenů do mé říše snů
Můj dům z kamene, tvůj břečťan roste
A teď jsem pokrytá
Tebou, tebou
Teď jsem tebou pokrytá
Tebou

Text pridala Locika31

Video přidala Analia1998

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.