Playlisty Akcie
Reklama

It's time to go - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

When your dinner is cold and the chatter gets old
You ask for the tab
Or that moment again, he's insisting that friends
Look at each other like that
Když ti vystydne večeře a klábosení tě začne nudit
Požádáš o účet
Neboť v tu chvilku už zas trvá na tom, že se přátelé
Na sebe takhle dívají
When the words of a sister come back in whispers
That prove she was not in fact what she seemed
Not a twin from your dreams
She's a crook who was caught
Když se sestřina slova vrátí zpátky v šepotech
Které dokazují, že vlastně nebyla jaká se zdála
Nebyla dvojčetem z tvých snů
Je podrazačka, která byla přistižena
That old familiar body ache
The snaps from the same little breaks in your soul
You know when it's time to go
Ta stará známá tělesná bolest
Útržky z těch stejných zlomků ve tvé duši
Víš, kdy je čas jít
Twenty years at your job
Then the son of the boss gets the spot that was yours
Or trying to stay for the kids
When keeping it how it is will only break their hearts worse
Dvacet let ve tvé práci
Pak syn šéfa dostane místo, co bylo tvoje
Nebo snažení se zůstat kvůli dětem
Přitom to udržovat tak, jak to akorát zlomí jejich srdce víc
That old familiar body ache
The snaps from the same little breaks in your soul
You know when it's time to go
Ta stará známá tělesná bolest
Útržky z těch stejných zlomků ve tvé duši
Víš, kdy je čas jít
Sometimes giving up is the strong thing
Sometimes to run is the brave thing
Sometimes walking out is the one thing
That will find you the right thing
Sometimes giving up is the strong thing
Sometimes to run is the brave thing
Sometimes walking out is the one thing
That will find you the right thing
Někdy vzdát se je silné
Někdy utéct je odvážné
Někdy odejít je ta jediná věc
Která ti najde tu správnou věc
Někdy vzdát se je silné
Někdy utéct je odvážné
Někdy odejít je ta jediná věc
Která ti najde tu správnou věc
Fifteen years, fifteen million tears
Begging 'til my knees bled
I gave it my all, he gave me nothing at all
Then wondered why I left
Patnáct let, patnáct milionů slz
Žadoním až mi krvácí kolena
Dala jsem tomu všechno, on mi nedal vůbec nic
A pak se divil, když jsem odešla
Now he sits on his throne in his palace of bones
Praying to his greed
He's got my past frozen behind glass
But I've got me
Teď sedí na svém trůnu ve svém paláci z kostí
Modlí se ke své hamižnosti
Má moji minulost zmrzlou za sklem
Ale já mám sebe
That old familiar body ache
The snaps from the same little breaks in my soul
I know when it's time to go
Ta stará známá tělesná bolest
Útržky z těch stejných zlomků ve tvé duši
Víš, kdy je čas jít
Sometimes giving up is the strong thing
Sometimes to run is the brave thing
Sometimes walking out is the one thing
That will find you the right thing
Sometimes giving up is the strong thing
Sometimes to run is the brave thing
Sometimes walking out is the one thing
That will find you the right thing
Někdy vzdát se je silné
Někdy utéct je odvážné
Někdy odejít je ta jediná věc
Která ti najde tu správnou věc
Někdy vzdát se je silné
Někdy utéct je odvážné
Někdy odejít je ta jediná věc
Která ti najde tu správnou věc
That will find you the right thing
And you know in your soul
And you know in your soul
When it's time to go
You know, you know, you know, you know
When it's time to go
So then you go
Then you go
You just go
Která ti najde tu správnou věc
A ty víš ve své duši
A ty víš ve své duši
Kdy je čas jít
Ty víš, ty víš, ty víš, ty víš
Kdy je čas jít
A tehdy vykročíš
Tehdy vykročíš
Prostě běž

Text pridala Locika31

Video přidal Taysdrew

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.