Playlisty Pokec
Reklama

Happiness - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Honey, when I'm above the trees
I see this for what it is
But now I'm right down in it, all the years I've given
Is just shit we're dividin' up
Showed you all of my hiding spots
I was dancing when the music stopped
And in the disbelief, I can't face reinvention
I haven't met the new me yet
Zlato, když jsem nad stromy
Vidím to takové, jaké to je
Ale teď jsem dole přímo v tom, všechny ty roky, které jsem dala
Jsou teď jen kraviny, co si mezi sebou dělíme
Ukázala jsem ti všechny mé úkryty
Tančila jsem, když se hudba zastavila
A v té nedůvěře nemůžu čelit předělávce
Ještě jsem nepotkala své nové já
There'll be happiness after you
But there was happiness because of you
Both of these things can be true
There is happiness
Po tobě tady bude štěstí
Ale bylo tady štěstí kvůli tobě
Obě tyhle věci můžou být pravda
Je tady štěstí
Past the blood and bruise
Past the curses and cries
Beyond the terror in the nightfall
Haunted by the look in my eyes
That would've loved you for a lifetime
Leave it all behind
And there is happiness
Po krvi a modřinách
Po nadávkách a výkřicích
Za terorem při soumraku
Strašená pohledem v mých očích
Který by tě miloval po celý život
Nechávám to všechno za sebou
A je tam štěstí
Tell me, when did your winning smile
Begin to look like a smirk?
When did all our lessons start to look like weapons
Pointed at my deepest hurt?
I hope she'll be your beautiful fool
Who takes my spot next to you
No, I didn't mean that
Sorry, I can't see facts through all of my fury
You haven't met the new me yet
Řekni mi, kdy tvůj výherní úsměv
Začal vypadat jako posměšek?
Kdy všechny naše lekce začaly vypadat jako zbraně
Namířené na mou nejhlubší bolest?
Doufám, že ona bude tvůj krásný blázen
Který převezme mé místo vedle tebe
Ne, já to tak nemyslela
Promiň, přes všechnu svou zuřivost nedokážu vidět fakta
Ještě jsi nepotkal mé nové já
There'll be happiness after me
But there was happiness because of me
Both of these things, I believe
There is happiness
Po mně tady bude štěstí
Ale bylo tu štěstí kvůli mě
Obě tyhle věci, věřím
Je tady štěstí
In our history, across our great divide
There is a glorious sunrise
Dappled with the flickers of light
From the dress I wore at midnight, leave it all behind
And there is happiness
V naší minulosti, skrz naše velké rozdělení
Je tady velkolepý rozbřesk
Skvrnité záblesky světla
Z šatů, které jsem nosila o půlnoci, nechej to všechno za sebou
A je tu štěstí
I can't make it go away by making you a villain
I guess it's the price I paid for seven years in Heaven
And I pulled your body into mine
Every goddamn night, now I get fake niceties
No one teaches you what to do
When a good man hurts you
And you know you hurt him, too
Nemůžu to nechat být, tím, že z tebe udělám záporáka
Hádám, že to je cena, kterou jsem zaplatila za sedm let v Ráji
A přitáhla jsem tvé tělo k svému
Každou proklatou noc, teď dostávám falešné detaily
Nikdo tě nenaučí, co dělat
Když ti dobrý muž ublíží
A ty víš, že jsi ho zranila taky
Honey, when I'm above the trees
I see it for what it is
But now my eyes leak acid rain on the pillow where you used to lay your head
After giving you the best I had
Tell me what to give after that
All you want from me now is the green light of forgiveness
You haven't met the new me yet
And I think she'll give you that
Zlato, když jsem nad stromy
Vidím to takové, jaké to je
Ale mé oči roní otrávené slzy na polštář
kde sis pokládal hlavu
Po té, co jsem ti dala, to nejlepší, co jsem měla
Řekni mi, co dát potom
Vše co po mně chceš teď je to zelené světlo odpuštění
Ještě jsi nepotkal mou novou já
A myslím, že ona ti to dá
There'll be happiness after you
But there was happiness because of you, too
Both of these things can be true
There is happiness
Bude tady štěstí po tobě
Ale bylo tady taky štěstí kvůli tobě
Obě tyhle věci můžou být pravda
Je tady štěstí
In our history, across our great divide
There is a glorious sunrise
Dappled with the flickers of light
From the dress I wore at midnight, leave it all behind
Oh, leave it all behind
Leave it all behind
And there is happiness
V naší minulosti, skrz naše velké rozdělení
Je tady velkolepý rozbřesk
Skvrnité záblesky světla
Z šatů, které jsem nosila o půlnoci, nechej to všechno za sebou
Oh, nechej to všechno za sebou
Nechej to za sebou
A je tu štěstí

Text pridala Locika31

Video přidal Taysdrew

Preklad pridala Locika31

Preklad opravila Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.