Playlisty Pokec
Reklama

Gold rush - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Gleaming, twinkling
Eyes like sinking
Ships on waters
So inviting, I almost jump in
Třpytící, mihotavé
Oči jako potápějící se
Lodě na vodách
Tak lákavé, téměř do toho skočím
But I don't like a gold rush, gold rush
I don't like anticipatin' my face in a red flush
I don't like that anyone would die to feel your touch
Everybody wants you
Everybody wonders what it would be like to love you
Walk past, quick brush
I don't like slow motion, double vision in rose blush
I don't like that falling feels like flying 'til the bone crush
Everybody wants you
But I don't like a gold rush
Ale nemám ráda zlatou horečku, zlatou horečku
Nemám ráda očekávání svého obličeje v ruměnci
Nemám ráda, že kdokoli by zemřel, aby cítil tvůj dotek
Všichni tě chtějí
Všichni se zamýšlejí, jaké by to bylo tě milovat
Projdu kolem, rychlý dotek
Nemám ráda zpomalený záběr, dvojitou vidinu v růžovém ruměnci
Nemám ráda, že zamilovávání se připadá jako let, dokud se kosti nerozdrtí
Všichni tě chtějí
Ale já nemám ráda zlatou horečku
What must it be like to grow up that beautiful?
With your hair falling into place like dominoes
I see me padding across your wooden floors
With my Eagles t-shirt hanging from the door
At dinner parties, I call you out on your contrarian shit
And the coastal town we wandered 'round had nеver seen a love as pure as it
And thеn it fades into the gray of my day-old tea
'Cause it could never be
Jaké to musí být dospět do takové krásy?
S vlasy padajícími na místo jako domino
Vidím se přecházet po tvých dřevěných podlahách
S mým Eagles tričkem visícím u dveří
Na společných večeřích tě kritizuju za tvůj debilní přístup rebela bez příčiny
A to pobřežní město, po kterém jsme se procházeli, nikdy nevidělo lásku tak čistou jako naši
A pak to vybledne do mého den starého čaje
Protože by to nikdy nemohlo být
'Cause I don't like a gold rush, gold rush
I don't like anticipatin' my face in a red flush
I don't like that anyone would die to feel your touch
Everybody wants you
Everybody wonders what it would be like to love you
Walk past, quick brush
I don't like slow motion, double vision in rose blush
I don't like that falling feels like flying 'til the bone crush
Everybody wants you
But I don't like a gold rush
Protože nemám ráda zlatou horečku, zlatou horečku
Nemám ráda očekávání svého obličeje v ruměnci
Nemám ráda, že kdokoli by zemřel, aby cítil tvůj dotek
Všichni tě chtějí
Všichni se zamýšlejí, jaké by to bylo tě milovat
Projdu kolem, rychlý dotek
Nemám ráda zpomalený záběr, dvojitou vidinu v růžovém ruměnci
Nemám ráda, že zamilovávání se připadá jako let, dokud se kosti nerozdrtí
Všichni tě chtějí
Ale já nemám ráda zlatou horečku
What must it be like to grow up that beautiful?
With your hair falling into place like dominoes
My mind turns your life into folklore
I can't dare to dream about you anymore
At dinner parties I won't call you out on your contrarian shit
And the coastal town we never found will never see a love as pure as it
'Cause it fades into the gray of my day-old tea
'Cause it will never be
Jaké to musí být dospět do takové krásy?
S tvými vlasy padajícími na místo jako domino
Má mysl přemění tvůj život do folklóru
Už si nadále nemůžu dovolit o tobě snít
Na společných večeřích tě nebudu kritizovat za tvůj debilní přístup rebela bez příčiny
A to pobřežní město, které jsme nikdy nenašli, nikdy neuvidí lásku tak čistou jako naši
Protože to vyblede do mého den starého čaje
Protože to nikdy nebude
Gleaming, twinkling
Eyes like sinking
Ships on waters
So inviting, I almost jump in
Třpytící, mihotavé
Oči jako potápějící se
Lodě na vodách
Tak lákavé, téměř tam skočím

Text pridala Locika31

Video přidal Taysdrew

Preklad pridala Locika31

Preklad opravila Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.