Playlisty Pokec
Reklama

Exile (ft. bon iver) - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I can see you standin', honey
With his arms around your body
Laughin' but the joke's not funny at all
And it took you five whole minutes
To pack us up and leave me with it
Holdin' all this love out here in the hall
Vidím ťa stáť, miláčik
S jeho rukami okolo tvojho tela
Smeješ sa, ale ten vtip nie je ani vtipný
A zabralo ti to celých päť minút
Zbaliť nás a nechať ma s tým
Držiac všetku lásku tu v hale
I think I've seen this film before
And I didn't like the ending
You're not my homeland anymore
So what am I defendin' now?
You were my town
Now I'm in exile seein' you out
I think I've seen this film before
Už som videl tento film
Nepáči sa mi ako končí
Už nie si mojím domovom
Takže, čo práve obraňujem?
Bola si mojim mestom
Som v exile a vyprevádzam ťa von
Myslím, že som tento film už videl
Hoo, hoo-ooh
Hoo, hoo-ooh
Hoo, hoo-ooh
Hoo, hoo-ooh
Hoo, hoo-ooh
Hoo, hoo-ooh
I can see you starin', honey
Like he's just your understudy
Like you'd get your knuckles bloody for me
Second, third, and hundredth chances
Balancin' on breaking branches
Those eyes add insult to injury
Vidím ako sa pozeráš, miláčik
Ako keby bol on iba tvoj náhradník
Ako keby si kvôli mne zakrvavila hánky
Druhá, tretia a stá šanca
Balansujem na zlomených vetviach
Tieto oči spôsobujú ujmu na zdraví
I think I've seen this film before
And I didn't like the ending
I'm not your problem anymore
So who am I offending now?
You were my crown
Now I'm in exile seein' you out
I think I've seen this film before
So I'm leavin' out the side door
Už som videla tento film
Nepáči sa mi ako končí
Už nie som tvojim problémom
Tak koho teraz obťažujem?
Bola si moja koruna
Som v exile a vyprevádzam ťa von
Myslím, že som tento film už videla
Takže odchádzam bočnými dvermi
So step right out
There is no amount
Of cryin' I can do for you
Tak vyjdi rovno von
Neexistuje dané množstvo
Plaču ktorý viem pre teba uroniť
All this time
We always walked a very thin line
You didn't even hear me out (You didn't even hear me out)
You never gave a warning sign (I gave so many signs)
Všetok tento čas
Vždy sme kráčali na tenkej čiare
Ani si ma nevypočula (ani si ma nevypočula)
Nikdy si mi nedala varovanie (dala som toľko veľa varovaní)
All this time
I never learned to read your mind (Never learned to read my mind)
I couldn't turn things around (You never turned things around)
'Cause you never gave a warning sign (I gave so many signs)
So many signs
So many signs (You didn't even see the signs)

Všetok tento čas
Nikdy som sa nenaučil čítať tvoju myseľ (čítať tvoju myseľ)
Nemohol som nič zmeniť (ty si nikdy nič nezmenil)
Pretože si mi nikdy nedala varovanie (dala som toľko varovaní)
Tak veľa varovaní
Tak veľa varovaní (ty si ich nikdy nevidela)
I think I've seen this film before
And I didn't like the ending
You're not my homeland anymore
So what am I defending now?
You were my town
Now I'm in exile seein' you out
I think I've seen this film before
So I'm leaving out the side door
Už som videl tento film
Nepáči sa mi ako končí
Už nie si mojím domovom
Takže, čo práve obraňujem?
Bola si mojim mestom
Som v exile a vyprevádzam ťa von
Myslím, že som tento film už videl
Odchádzam bočnými dvermi
So step right out
There is no amount
Of cryin' I can do for you
Tak výjdi rovno von
Neexistuje dané množstvo
Plaču, ktorý viem pre teba uroniť
All this time
We always walked a very thin line
You didn't even hear me out (You didn't even hear me out)
You never gave a warning sign (I gave so many signs)
Všetok tento čas
Vždy sme kráčali na tenkej čiare
Ani si ma nevypočula (ani si ma nevypočula)
Nikdy si mi nedala varovanie (dala som tolko veľa varovaní)
All this time
I never learned to read your mind (Never learned to read my mind)
I couldn't turn things around (You never turned things around)
'Cause you never gave a warning sign (I gave so many signs)
Všetok tento čas
Nikdy som sa nenaučil čítať tvoju myseľ (čítať tvoju myseľ)
Nemohol som nič zmeniť (ty si nikdy nič nezmenila)
Pretože si mi nikdy nedala varovanie (dala som toľko vela varovaní)
Veľa varovaní
Tak veľa varovaní (ty si ich nikdy nevidela)
All this time (So many signs)
I never learned to read your mind (So many signs)
I couldn't turn things around
'Cause you never gave a warning sign (Never gave a warning sign)
Všetok tento čas (priveľa znakov)
Nikdy som sa nenaučil čítať tvoju myseľ (tak veľa znakov)
Nemohol som nič zmeniť
Pretože si mi nikdy nedala varovanie (nikdy nedala varovanie)

Text pridala eleanorreed

Video přidala eleanorreed

Preklad pridala eleanorreed

Preklad opravila kajaLP

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.