Playlisty Pokec
Reklama

Death By A Thousand Cuts - text, preklad

playlist Playlist
My, my, my, my
My, my, my, my
My, my, my, my
My, my, my, my
My, my, my, my
My, my, my, my
My, my, my, my
My, my, my, my
Můj, můj, můj, můj
Můj, můj, můj, můj
Můj, můj, můj, můj
Můj, můj, můj, můj
Můj, můj, můj, můj
Můj, můj, můj, můj
Můj, můj, můj, můj
Můj, můj, můj, můj
Saying goodbye is death by a thousand cuts
Flashbacks waking me up
I get drunk, but it's not enough
’Cause the morning comes and you're not my baby
I look through the windows of this love
Even though we boarded them up
Chandelier still flickering here
'Cause I can’t pretend it's okay when it's not
It's death by a thousand cuts
Loučení je jako smrt tisíce řeznými ranami
Vzpomínky mě budí
Opíjím se, ale to nestačí
Protože ráno přijde a ty nejsi moje zlato
Koukám se z oken téhle lásky
I když jsme je zabednili
Lustr stále bliká
Protože nemůžu předstírat, že je to v pohodě, když není
Je to smrt tisíce řeznými ranami
I dress to kill my time, I take the long way home
I ask the traffic lights if it'll be alright
They say, "I don't know"
And what once was ours is no one's now
I see you everywhere, the only thing we share
Is this small town
You said it was a great love, one for the ages
But if the story's over, why am I still writing pages?
Oblékám se abych zabila čas, domů jezdím dlouhou cestou
Ptám se semaforů, jestli to bude v pořádku
Říkají "Nevím"
A co jednou bylo naše, teď nepatří nikomu
Vidím tě všude, jediná věc, kterou sdílíme
Je tohle malé město
Řekl jsi, že to byla velká láska, jedna na věky
Ale pokud tenhle příběh skončil, proč pořád píšu stránky?
Saying goodbye is death by a thousand cuts
Flashbacks waking me up
I get drunk, but it’s not enough
’Cause the morning comes and you're not my baby
I look through the windows of this love
Even though we boarded them up
Chandelier still flickering here
’Cause I can't pretend it's okay when it's not
It’s death by a thousand cuts
Loučení je jako smrt tisíce řeznými ranami
Vzpomínky mě budí
Opíjím se, ale to nestačí
Protože ráno přijde a ty nejsi moje zlato
Koukám se z oken téhle lásky
I když jsme je zabednili
Lustr stále bliká
Protože nemůžu předstírat, že je to v pohodě, když není
Je to smrt tisíci řeznými ranami
My heart, my hips, my body, my love
Tryna find a part of me that you didn't touch
Gave up on me like I was a bad drug
Now I'm searching for signs in a haunted club
Our songs, our films, united we stand
Our country, guess it was a lawless land
Quiet my fears at the touch of your hand
Paper cut stains from my paper-thin plans
My time, my wine, my spirit, my trust
Tryna find a part of me you didn't take up
Gave you so much, but it wasn't enough
But I'll be alright, it's just a thousand cuts

Moje srdce, moje boky, moje tělo, moje láska
Snažím se najít část mě, které ses nedotkl
Vzdáváš se mě jako bych byla špatná droga
Teď hledám znamení ve strašidelném klubu
Naše písně, naše filmy, spojeně stojíme
Naše země, asi to byla zem bez zákonů
Utišils mé strachy dotekem tvé ruky
Skvrny od říznutí papírem od mých papírových plánů
Můj čas, moje víno, můj duch, moje důvěra
Snažím se najít část mě, kterou si nezabíral
Dala jsem ti tak moc, ale to nebylo dost
Ale budu v pořádku, je to jen tisíc říznutí
I get drunk, but it's not enough
'Cause you're not my baby
I look through the windows of this love
Even though we boarded them up
Chandelier still flickering here
'Cause I can't pretend it's okay when it's not
No, it's not
It's death by a thousand cuts (You didn't touch)
Opila jsem se, ale to není dost
Protože ráno přijde a ty nejsi moje zlato
Koukám se z oken téhle lásky
I když jsme je zabednili
Lustr tady stále bliká
Protože nemůžu předstírat, že je to v pohodě, když není
Ne, to není
Je to smrt tisíce řeznými ranami (Nedotkl ses)
Tryna find a part of me that you didn't touch
My body, my love, my trust (It's death by a thousand cuts)
But it wasn't enough, it wasn't enough, no, no
Snažím se najít část mě, které ses nedotkl
Moje tělo, moje láska, moje víra (Je to smrt tisíci řeznými ranami)
Ale to nebylo dost, to nebylo dost, ne, ne
I take the long way home
I ask the traffic lights if it'll be alright
They say, "I don't know"
Domů jezdím dlouhou cestou
Ptám se semaforů, jestli to bude v pořádku
Říkají "Nevím"

Text pridala Christen_7

Text opravila marpapergirl

Videa přidala SuperSonic

Preklad pridala Christen_7

Preklad opravil Ls33

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.