Playlisty Pokec
Reklama

Daylight - text, preklad

playlist Playlist
My love was as cruel as the cities I lived in
Everyone looked worse in the light
There are so many lines that I've crossed unforgiven
I'll tell you the truth, but never goodbye
Moje láska byla tak krutá jako města ve kterých jsem žila
Každý vypadal ve světle hůř
Je tolik čar, které jsem přešla neodpustitelně
Řeknu ti pravdu, ale nikdy sbohem
I don't wanna look at anything else now that I saw you
I don't wanna think of anything else now that I thought of you
I've been sleeping so long in a 20-year dark night
And now I see daylight, I only see daylight
Nechci se dívat na nic jiného teď, když jsem tě viděla
Nechci přemýšlet o ničem jiném teď, když jsem přemýšlela o tobě
Spala jsem tak dlouho v 20-leté temné noci
A teď vidím denní světlo, vidím jen denní světlo
Luck of the draw only draws the unlucky
And so I became the butt of the joke
I wounded the good and I trusted the wicked
Clearing the air, I breathed in the smoke
Maybe you ran with the wolves and refused to settle down
Maybe I've stormed out of every single room in this town
Threw out our cloaks and our daggers because it's morning now
It's brighter now, now
Štěstí losů, přitahuje jen ty nešťastné
A tak jsem se stala terčem vtipů
Zranila jsem dobré a věřila zlým
Čistíc vzduch, vdechovala jsem kouř
Možná jsi běžel s vlky a odmítal se usadit
Možná jsem vyběhla z každého pokoje v tomhle městě
Odhodila naše pláště a dýky, protože je ráno
Teď to jasnější
I don't wanna look at anything else now that I saw you
(I can never look away)
I don't wanna think of anything else now that I thought of you
(Things will never be the same)
I've been sleeping so long in a 20-year dark night
(Now I'm wide awake)
And now I see daylight (Daylight), I only see daylight (Daylight)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
Nechci se dívat na nic jiného teď, když jsem tě viděla
(nikdy se nemůže podívat jinam)
Nechci přemýšlet o ničem jiném teď, když jsem přemýšlela o tobě
(Věci nikdy nebudou stejné)
Spala jsem tak dlouho v 20-leté temné noci
(Teď jsem zcela vzhůru)
A teď vidím denní světlo (Denní světlo), vidím jedině denní světlo (Denní světlo)
Vidím jen denní světlo, denní světlo, denní světlo
Vidím jen denní světlo, denní světlo, denní světlo
And I can still see it all (In my mind)
All of you, all of me (Intertwined)
I once believed love would be (Black and white)
But it's golden (Golden)
And I can still see it all (In my head)
Back and forth from New York (Sneaking in your bed)
I once believed love would be (Burning red)
But it's golden
Like daylight, like daylight
Like daylight, daylight
A pořád to celé vidím (V mé mysli)
Vše z tebe, vše ze mě (Propletené)
Jednou jsem věřila, že láska je (černo-bílá)
Ale je to zlaté (Zlaté)
A pořád to celé vidím (V mé mysli)
Tam a zpět z New Yorku (Plížím se do tvojí postele)
Jednou jsem věřila, že láska je (Žhavě rudá)
Ale je to zlaté
Jako denní světlo, jako denní světlo
Jako denní světlo, denní světlo
I don't wanna look at anything else now that I saw you
(I can never look away)
And I don't wanna think of anything else now that I thought of you
(Things will never be the same)
I've been sleeping so long in a 20-year dark night
(Now I'm wide awake)
And now I see daylight (I see daylight), I only see daylight (Ah)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
I only see daylight, daylight, daylight, daylight (Ah)
(And I can still see it all)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
(And I can still see it all, back and forth from New York)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
(I once believed love would be burning red)
Nechci se dívat na nic jiného teď, když jsem tě viděla
(Můžu se nikdy podívat pryč)
Nechci přemýšlet o ničem jiném teď, když jsem přemýšlela o tobě
(Věci nikdy nebudou stejné)
Spala jsem tak dlouho v 20-leté temné noci
(Teď jsem zcela vzhůru)
A teď vidím denní světlo (Vidím denní světlo), vidím jedině denní světlo (Ah)
Vidím jen denní světlo, denní světlo, denní světlo
Vidím jen denní světlo, denní světlo, denní světlo (Ah)
(A pořád to celé vidím)
Vidím jen denní světlo, denní světlo, denní světlo
(A pořád to celé vidím, tam a zpět z New Yorku)
Vidím jen denní světlo, denní světlo, denní světlo
(Jednou jsem věřila, že láska by byla žhavě rudá)
Like daylight
It's golden like daylight
You gotta step into the daylight and let it go
Just let it go, let it go
Jako denní světlo
Je to zlaté jako denní světlo
Musíš vstoupit do denního světla a nechat to být
Prostě to nech být, nech to být
I wanna be defined by the things that I love
Not the things I hate
Not the things that I'm afraid of, I'm afraid of
Not the things that haunt me in the middle of the night
I, I just think that
You are what you love
Chci být definována věcmi, které miluji
Ne, těmi, které nesnáším
Ne věcmi, kterých se bojím, kterých se bojím
Ne věcmi, které mě pronásledují, uprostřed noci
Já, já si prostě myslím, že
Jsi to, co miluješ

Text pridala Christen_7

Text opravil Taysdrew

Videa přidala SuperSonic

Preklad pridala Christen_7

Preklad opravil Taysdrew

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.