Playlisty Pokec
Reklama

Cowboy like me - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

And the tennis court was covered up
With some tent-like thing
And you asked me to dance
But I said, "Dancin' is a dangerous game"
A ten tenisový kurt byl zakrytý
Nějakou věcí podobnou stanu
A tys mě požádal o tanec
Ale já řekla "Tančení je nebezpečná hra"
Oh, I thought
This is gonna be one of those things
Now I know
I'm never gonna love again
Oh, myslela jsem si
Tohle bude jedna z těch věcí
Teď vím
Už nikdy nebudu znova milovat
I've got some tricks up my sleeve
Takes one to know one
You're a cowboy like me
Mám pár triků v rukávu
Ty máš co říkat
Jsi kovboj jako já
Never wanted love
Just a fancy car
Now I'm waiting by the phone
Like I'm sitting in an airport bar
Nikdy jsem nechtěla lásku
Jenom luxusní auto
Teď čekám u telefonu
Jako když sedím v baru na letišti
You had some tricks up your sleeve
Takes one to know one
You're a cowboy like me
Měl jsi pár triků v rukávu
Já mám co říkat
Jsi kovboj jako já
Perched in the dark
Telling all the rich folks anything they wanna hear
Like it could be love
I could be the way forward
Only if they pay for it
You're a bandit like me
Posazená v temnotě
Říkajíc všem těm bohatým váženým všechno, co chtějí slyšet
Jakoby to mohla být láska
Mohla bych být ta cesta kupředu
Jen kdyby si za to zaplatili
Jsi bandita jako já
Eyes full of stars
Hustling for the good life
Never thought I'd meet you here
It could be love
We could be the way forward
And I know I'll pay for it
Oči plné hvězd
Spěchajících za dobrým životem
Nikdy jsem si nemyslela, že tě tam potkám
Mohla by to být láska
My bychom mohli být ta cesta kupředu
A vím, že za to zaplatím
You're a cowboy like me Jsi kovboj jako já
Perched in the dark
Telling all the rich folks anything they wanna hear
Like it could be love
I could be the way forward
Only if they pay for it
You're a bandit like me
Posazená v temnotě
Říkajíc všem těm bohatým váženým všechno, co chtějí slyšet
Jakoby to mohla být láska
Mohla bych být ta cesta kupředu
Jen kdyby si za to zaplatili
Jsi bandita jako já
Eyes full of stars
Hustling for the good life
Never thought I'd meet you here
It could be love
We could be the way forward
And I know I'll pay for it
Oči plné hvězd
Spěchajících za dobrým životem
Nikdy jsem si nemyslela, že tě tam potkám
Mohla by to být láska
My bychom mohli být ta cesta kupředu
A vím, že za to zaplatím
And the skeletons in both our closets
Plotted hard to fuck this up
And the old men that I've swindled
Really did believe I was the one
And the ladies lunching have their stories about
When you passed through town
But that was all before I locked it down
A ti kostlivci v obou našich skříních
Silně spiknutí, aby tohle posrali
A ten starý pán, kterého jsem podvedla
Opravdu věřil, že jsem byla ta pravá
A ty dámy při obědě mají své příběhy o tom
Jak jsi projížděl městem
Ale to bylo všechno předtím, než jsem to uzavřela
Now you hang from my lips
Like the Gardens of Babylon
With your boots beneath my bed
Forever is the sweetest con
Teď mi visíš na rtech
Jako babylonské zahrady
Se svýma botama pod mou postleí
Navždy je ta největší bouda
I've had some tricks up my sleeve
Takes one to know one
You're a cowboy like me
Měla jsem pár triků v rukávě
Ty máš co říkat
Jsi kovboj jako já
And I'm never gonna love again
I'm never gonna love again
I'm never gonna love again
A nikdy nebudu znovu milovat
Nikdy nebudu znovu milovat
Nikdy nebudu znovu milovat

Text pridala Locika31

Video přidala Analia1998

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.