Playlisty Pokec
Reklama

Coney island (feat. the National) - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1: Taylor Swift]
Break my soul in two looking for you
But you're right here
If I can't relate to you anymore
Then who am I related to?
And if this is the long haul
How'd we get here so soon?
Did I close my fist around something delicate?
Did I shatter you?
[Verse 1: Taylor Swift]
Zlomím svou duši ve dví hledajíc tebe
Ale ty jsi přímo tady
Jestli už se s tebou nemůžu spojovat
Tak s kým jsem spojovaná?
A jestli je tohle na dlouhou trať
Jak bychom se sem dostali tak brzo?
Sevřela jsem pěst kolem něčeho křehkého?
Roztříštila jsem tě?
[Pre-Chorus: Taylor Swift]
And I'm sitting on a bench in Coney Island
Wondering where did my baby go?
The fast times, the bright lights, the merry go
Sorry for not making you my centerfold
[Pre-Chorus: Taylor Swift]
A sedím na lavičce v Coney Islandu
Přemýšlejíc kam můj miláček šel?
Ty rychlé časy, ta jasná světla, ten radostný pokus
Promiň, že jsem tě nedala na svou hlavní dvojstránku
[Chorus: Taylor Swift]
Over and over
Lost again with no surprises
Disappointments, close your eyes
And it gets colder and colder
When the sun goes down
[Chorus: Taylor Swift]
Pořád dokola
Znovu ztracená s žádnými překvapeními
Zklamání, zavři oči
A je chladněji a chladněji
Když slunce zapadá
[Verse 2: Matt Berninger, Matt Berninger & Taylor Swift]
The question pounds my head
What's a lifetime of achievement
If I pushed you to the edge?
But you were too polite to leave me
Do you miss the rogue
Who coaxed you into paradise and left you there?
Will you forgive my soul
When you're too wise to trust me and too old to care?
[Verse 2: Matt Berninger, Matt Berninger & Taylor Swift]
Otázka mi vyskakuje v hlavě
Jaký je to život úspěchu
Jestli jsem tě zatlačil na okraj?
Ale ty jsi byla příliš slušná, abys mě opustila
Chybí ti ten darebák
Co tě vmámil do ráje a nechal tě tam?
Odpustíš mé duši
Když jsi příliš moudrá na to, abys mi důvěřovala a příliš stará na to, aby ses zajímala?
[Pre-Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Matt Berninger]
'Cause we were like the mall before the internet
It was the one place to be
The mischief, the gift-wrapped suburban dreams
Sorry for not winning you an arcade ring
[Pre-Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Matt Berninger]
Protože jsme byli jako ten obchoďák před internetem
Bylo to jedno místo, kde být
Ta neplecha, předměstské sny zabalené v balícím papíru
Promiň, že jsem pro tebe nevyhrál arkádový prsten
[Chorus: Taylor Swift & Matt Berninger]
Over and over
Lost again with no surprises
Disappointments, close your eyes
And it gets colder and colder
When the sun goes down
[Chorus: Taylor Swift & Matt Berninger]
Zas a znova
Znovu ztracení s žádnými překvapeními
Zklamání, zavři oči
A je chladněji a chladněji
Když slunce zapadá
[Bridge: Taylor Swift, Matt Berninger, Both]
Were you waiting at our old spot
In the tree line
By the gold clock
Did I leave you hanging every single day?
Were you standing in the hallway
With a big cake, happy birthday
Did I paint your bluest skies the darkest grey?
The universe waits
And when I got into the accident
The sight that flashed before me was your face
But when I walked up to the podium I think that I forgot to say your name
[Bridge: Taylor Swift, Matt Berninger, Both]
Čekal jsi na našem starém místě
V aleji
U zlatých hodin
Nechala jsem tě tápat každý každičký den?
Stála jsi na chodbě
S velkým dortem, všechno nejlepší
Namaloval jsem tvé nejmodřejší nebe tmavě šedou?
Vesmír čeká
A když jsem měl tu nehodu
Obraz co mi blesknul před očima byl tvůj obličej
Ale když jsem vyšla na pódium, myslím, že jsem zapomněla zmínit tvé jméno
[Pre-Chorus: Taylor Swift & Matt Berninger]
I'm on a bench in Coney Island
Wondering where did my baby go
The fast times, the bright lights, the merry go
Sorry for not making you my centerfold
[Pre-Chorus: Taylor Swift & Matt Berninger]
Jsem na lavičce v Coney Islandu
Přemýšlejíc kam můj miláček šel?
Ty rychlé časy, ta jasná světla, ten radostný pokus
Promiň, že jsem tě nedal/a na svou hlavní dvojstránku
[Chorus: Taylor Swift & Matt Berninger]
Over and over
Lost again with no surprises
Disappointments, close your eyes
And it gets colder and colder
When the sun goes down
[Chorus: Taylor Swift & Matt Berninger]
Zas a znova
Znovu ztracení s žádnými překvapeními
Zklamání, zavři oči
A je chladněji a chladněji
Když slunce zapadá
[Outro: Taylor Swift & Matt Berninger]
When the sun goes down
The sight that flashed before me was your face
When the sun goes down
But I think that I forgot to say your name
Over and over
Sorry for not making you my, making you my
Making you my centerfold
[Outro: Taylor Swift & Matt Berninger]
Když slunce zapadá
Obraz, který mi blýsknul před očima byl tvůj obličej
Když slunce zapadá
Ale myslím, že jsem zapomněla říct tvé jméno
Zas a znova
Promiň, že jsem tě nedal/a na svou, nedal/a na svou
Nedal/a na svou dvojstránku

Text pridala Locika31

Video přidal Taysdrew

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.