Playlisty Pokec
Reklama

Cardigan - text, preklad

playlist Playlist
Vintage tee, brand new phone
High heels on cobblestones
When you are young, they assume you know nothing
Sequined smile, black lipstick
Sensual politics
When you are young, they assume you know nothing
Vintage tričko, zbrusu nový mobil
Lodičky na dlažebních kostkách
Když jsi mladý, předpokládají, že neznáš nic
Filtrovaný úsměv, černá rtěnka
Smyslná politika
Když jsi mladý, předpokládají, že neznáš nic
But I knew you
Dancin' in your Levi's
Drunk under a streetlight, I
I knew you
Hand under my sweatshirt
Baby, kiss it better, I
Ale já znala tebe
tancujícího v Levi's botech
Opilého pod uličními světly,
Znala jsem
tvoje ruce pod mým svetrem
Zlato, líbej mě líp
And when I felt like I was an old cardigan
Under someone's bed
You put me on and said I was your favorite
A když jsem si připadala jako starý kardigan
Pod něčí postelí
Nasadil sis mě a řekl, že jsem tvůj oblíbený
A friend to all is a friend to none
Chase two girls, lose the one
When you are young, they assume you know nothing
Kamarád pro všechy je kamarád pro nikoho
Balíš dvě holky, přijdeš o tu pravou
Když jsi mladý, předpokládají, že neznáš nic
But I knew you
Playing hide-and-seek and
Giving me your weekends, I
I knew you
Your heartbeat on the High Line
Once in twenty lifetimes, I
Ale já znala tebe
Hravál jsi se mnou na schovku a
Dávál jsi mi své víkendy, já
Já znala tebe
Tvůj srdeční tep na High Line
Tohle zažiješ jednou za dvacet životů
And when I felt like I was an old cardigan
Under someone's bed
You put me on and said I was your favorite
A když jsem si připadala jako starý kardigan
Pod něčí postelí
Nasadil sis mě a řekl, že jsem tvůj oblíbený
To kiss in cars and downtown bars
Was all we needed
You drew stars around my scars
But now I'm bleedin'
Líbat se v autech a městských barech
Bylo vše, co jsme potřebovali
Nakreslil jsi hvězdiy, okolo všech mých jizev
Ale já teď krvácím
'Cause I knew you
Steppin' on the last train
Marked me like a bloodstain, I
I knew you
Tried to change the ending
Peter losing Wendy, I
I knew you
Leavin' like a father
Running like water, I
And when you are young, they assume you know nothing
Protože jsem tě znala
Nastupil jsi do posledního vlaku
Udělal jsi na mě krvavou skrvnu, já
Já tě znala
Snažila se změnit ten konec
Peter ztrácí Wendy, já
Já tě znala
Odcházíš jako otec
Uháníš jako voda, já
A když jsi mladý, předpokládají, že nevíš nic
But I knew you'd linger like a tattoo kiss
I knew you'd haunt all of my what-ifs
The smell of smoke would hang around this long
'Cause I knew everything when I was young
I knew I'd curse you for the longest time
Chasin' shadows in the grocery line
I knew you'd miss me once the thrill expired
And you'd be standin' in my front porch light
And I knew you'd come back to me
You'd come back to me
And you'd come back to me
And you'd come back
Ale věděla jsem že přetrváš jako vytetovaný polibek
Věděla jsem, že mě budeš strašit ve všech mých co-kdyby
Že ta vůně kouře se mě bude držet hodně dlouho
Protože když jsem byla mladá, věděla jsem úplně všechno
Věděla jsem, že tě budu proklínat po nejdelší čas
Stíny mě budou pronásledovat v regálu s potravinami
Věděla jsem, že ti budu chybět, jakmile ten záchvěv lásky vyprší
A že budeš stát ve světle mé verandy
A věděla jsem, že se ke mně vrátíš
Vrátíš se ke mně
A vrátíš se ke mně
A vrátíš se
And when I felt like I was an old cardigan
Under someone's bed
You put me on and said I was your favorite
A když jsem si připadala jako starý kardigan
Pod něčí postelí
Nasadil sis mě a řekl, že jsem tvůj oblíbený

Text pridala Locika31

Videa přidali Ls33, RADIMP

Preklad pridala Locika31

Preklad opravil Mac58

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.