Playlisty Akcie
Reklama

Anti-Hero - text, preklad

playlist Playlist
I have this thing where I get older, but just never wiser
Midnights become my afternoons
When my depression works the graveyard shift, all of the people
I've ghosted stand there in the room
Mám takovou vlastnost, že nabývám věku, ale nikdy ne moudrosti
Půlnoci se stávají mými odpoledny
Když má moje deprese hřbitovní směnu, všichni lidé,
které jsem ghostnula, se zjeví v mém pokoji
I should not be left to my own devices
They come with prices and vices
I end up in crisis
(Tale as old as time)
I wake up screaming from dreaming
One day, I'll watch as you're leaving
'Cause you got tired of my scheming
(For the last time)
Neměla bych být ponechána svému osudu
Protože ten přináší své oběti a neřesti
A já skončím v krizi
(Příběh tak starý jako sám čas)
Probouzím se s křikem ze snu
Že jednoho dne se budu dívat, jak odcházíš
Protože už jsi unavený z mého intrikářství
(Naposledy)
It's me, hi
I'm the problem, it's me
At teatime, everybody agrees
I'll stare directly at the sun, but never in the mirror
It must be exhausting always rooting for the anti-hero

Jsem to já, čau
Já jsem ten problém, jsem to já
Každé odpoledne u čaje všichni souhlasí
Dívám se přímo do slunce, ale nikdy do zrcadla
Musí být unavující pořád fandit antihrdinovi
Sometimes, I feel like everybody is a sexy baby
And I'm a monster on the hill
Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city
Pierced through the heart, but never killed

Někdy mám pocit, že každý je sexy baby
A já jsem příšera na kopci
Moc velká na to, aby se mou trávili čas, pomalu se potácející k tvému oblíbenému městu
Srdce probodnuté, ale nikdy mrtvá
Did you hear my covert narcissism I disguise as altruism
Like some kind of congressman?
(A tale as old as time)
I wake up screaming from dreaming
One day, I'll watch as you're leaving
And life will lose all its meaning
(For the last time)
Už jste slyšeli o mém skrytém narcisismu, který vydávám za altruismus
Jako nějaký kongresman?
(Příběh tak starý jako sám čas)
Vzbudím se s křikem ze snu
Že jednoho dne se budu dívat, jak odcházíš
A život opět ztratí smysl
(Naposledy)
It's me, hi
I'm the problem, it's me (I'm the problem, it's me)
At teatime, everybody agrees
I'll stare directly at the sun, but never in the mirror
It must be exhausting always rooting for the anti-hero
Jsem to já, čau
Já jsem ten problém, jsem to já
Každé odpoledne u čaje všichni souhlasí
Dívám se přímo do slunce, ale nikdy do zrcadla
Musí být unavující pořád fandit antihrdinovi
I have this dream my daughter-in-law kills me for the money
She thinks I left them in the will
The family gathers 'round and reads it and then someone screams out
"She's laughing up at us from Hell"

Mám takový sen, že mě má snacha zabije pro peníze
Myslí si, že jsem je zanechala v závěti
Rodina se sejde a přečte ji a pak někdo vykřikne
"Teď se nám všem vysmívá z pekla!"
It's me, hi
I'm the problem, it's me
It's me, hi
I'm the problem, it's me
It's me, hi
Everybody agrees, everybody agrees

Jsem to já, čau
Já jsem ten problém, jsem to já
Jsem to já, čau
Já jsem ten problém, jsem to já
Jsem to já, čau
Všichni souhlasí, všichni souhlasí
It's me, hi (Hi)
I'm the problem, it's me (I'm the problem, it's me)
At teatime (Teatime), everybody agrees (Everybody agrees)
I'll stare directly at the sun, but never in the mirror
It must be exhausting always rooting for the anti-hero
Jsem to já, čau (Čau)
Já jsem ten problém, jsem to já (Já jsem ten problém, jsem to já)
Každé odpoledne u čaje (u čaje) všichni souhlasí (všichni souhlasí)
Dívám se přímo do slunce, ale nikdy do zrcadla
Musí být unavující pořád fandit antihrdinovi

Text pridala lenule_her

Text opravil Moonblade

Videa přidali lenule_her, paprikakokos

Preklad pridala wild_moon

Preklad opravila Siiiima

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.