Playlisty Pokec
Reklama

Zzyzx Rd. - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I don't know how else to put this
It's taken me so long to do this
I'm falling asleep and I can't see straight
Nevím jak to jen mám popsat
Trvalo mi tak dlouho to udělat
Usínám a nevidím přímo
My muscles feel like a melee
My body's curled in a U-shape
I put on my best, but I'm still afraid
Mé svaly jsou jako z rosolu
Mé tělo je zkroucené do U
Dělal jsem, co jsem mohl, ale stále mám strach
Propped up by lies and promises
Saving my place as life forgets
Maybe it's time I saw the world...
Podpírán lžemi a sliby
Zachraňuji se, když život zapomíná
Možná už je čas, viděl jsem svět...
I'm only here for a while
And patience is not my style
And I'm so tired that I got to go
Jsem tu jen na chvíli
A trpělivost není můj styl
A jsem tak unavený, že musím jít
What am I supposed to hide now?
What am I supposed to do?
Did you really think I wouldn't see this through?
Co mám ještě skrývat?
Co mám udělat?
Opravdu si myslíš, že to neprokouknu?
Tell me I should stick around for you
Tell me I can have it all...
I'm still too tired to care and I got to go
Pověz mi, že to pro Tebe vydržím
Pověz mi, že to všechno můžu mít..
Jsem stále tak unavený, a musím jít
I get to go home in one week
But I'm leaving home in three weeks
They throw me a bone just to pick me dry
Měl jsem jít domů během jednoho týdne
Ale opouštím domov tři týdny
Hodili mi kost, jen aby se mě zbavili
I'm following suit and directions
I crawl up inside for protection
I'm told what to do and I dont know why
Jdu ve šlépějích ostatních
Plazím se ven pro ochranu
Řekli mi, co dělat a já nevím proč
I'm over existing in limbo
I'm over the myths and placebos
I dont really mind if I just fade away
Skončil jsem s životem v nejistotě
Skončil jsem s mýty a placeby
Opravdu mi nebude vadit, když prostě zmizím
I'm ready to live with my family
I'm ready to die in obscurity
Cause I'm so tired that I got to go
Jsem připravený žít se svou rodinou
Jsem připravený zemřít o samotě
Protože jsem tak unavený, že musím jít
Where am I supposed to hide now?
What am I supposed to do?
You still don't think I'm gonna see this through?
Kam se teď mám schovat?
Co mám udělat?
Opravdu si stále nemyslíš, že jsem to prokouknul?
Tell me I'm a part of history
Tell me I can have it all
I'm still too tired to care and I got to go
Pověz mi, že jsem součástí historie
Pověz mi, že to všechno můžu mít
Jsem stále tak unavený a musím jít.
I'm still too tired to care and I got to go
I'm still too tired to care and I got to go
I'm still too tired to care and I got to go
I'm still too tired to care and I got to go
I'm still too tired to care and I got to go
I'm still too tired to care and I got to go
Jsem stále tak unavený a musím jít
Jsem stále tak unavený a musím jít
Jsem stále tak unavený a musím jít
Jsem stále tak unavený a musím jít
Jsem stále tak unavený a musím jít
Jsem stále tak unavený a musím jít

Text pridala Lenulka

Text opravila Alik

Video přidal chazz-

Preklad pridala MissH

Preklad opravila Alik

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Come What(ever) May

Stone Sour texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.