Playlisty Pokec
Reklama

Witness trees - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I don't know what I need
I'm scared of life, I'm scared of what it means to me
This broken home is just not what it used to me
Too fast to slow me down
Too loud to drown me out
Nevím, co potřebuji
Bojím se života, bojím se toho, co pro mě znamená
Tenhle zlomený domov prostě není to, co bývalo
Je příliš rychlé mě zpomalit
Příliš nahlas, abych se utopil
I doubt I'll ever get this ghost to what I was
Because I've seen the grand design, hold on
I hope you talk about the future when I'm gone
But if I'm wrong I know the reason why
Pochybuji, že někdy dostanu toho ducha, kterým jsem byl
Protože jsem viděl skvělý design, pokračuj
Doufám, že mluvíš o budoucnosti, když jsem pryč
Ale jestli se mýlím, znám důvod
I, I can't feel anything
I can't feel anything that's under my control
I, I won't do anything
I won't do anything that's out of my controll
Já, necítím nic
Necítím nic, co je pod mou kontrolou
Já, nic neudělám
Neudělám nic, co je pod mou kontrolu
I can see myself
Extended past the limits of my cry for help
I don't believe I've ever come this way before
So why do I know my way
What do I have to say and do
To drain that look of shame away from you
I knew we'd never find our peace
Hold on, I hope you celebrate the past before I'm gone
But if I'm wrong I'll know that it was me
Vidím sebe
Rozšířil jsem se za hranicemi mého volání o pomoc
Nikdy nevěřím, že jsem takhle předtím přišel
Tak proč znám svou cestu
Co musím říct a dělat
Vypustit od Tebe ten pohled hanby
Věděl jsem, že bychom nikdy nenašli náš mír
Počkejte, doufám, že oslavíte minulost dříve, než budu pryč
Ale jestli se mýlím, vím, že jsem to byl já
I, I can't feel anything
I can't feel anything that's out of my control
I, I won't do anything
I won't do anything that's out of my, out of my control
Já, necítím nic
Necítím nic, co je pod mou kontrolou
Já, nic neudělám
Neudělám nic, co je pod mou kontrolu
I don't know what you need
I'm scared of love, I'm scared of what it means to me
This empty house is burning down around me
So cold I don't know why
Nevím, co potřebuješ
Bojím se lásky, bojím se toho, co pro mě znamená
Tenhle prázdný domov kolem mě hoří
Tak studená, nevím proč
So much for holding out
I hope I suffocate before I let you choke
On words you know we'll never say, oh no, don't go
I want you to destroy me one more time
So when I die... I'll know you really loved me
Tolik za to, že jsem počkal
Doufám, že se udusím předtím, než Tě nechám udusit se
Na slovech, která víš, že bych nikdy neřekl, ne, nechoď
Chci, abys mě ještě jednou zničila
Takže když zemřu, vím, žes mě doopravdy milovala
I, I can't feel anything
I can't feel anything that's under my control
I, I won't do anything
I won't do anything that's out of my, out of my control
Já, necítím nic
Necítím nic, co je pod mou kontrolou
Já, nic neudělám
Neudělám nic, co je pod mou, pod mou kontrolu
Out of my control, ...yeah Pod mou kontrolu, ...jo

Text pridala Unknown

Text opravila adazelenkova

Video přidala Unknown

Preklad pridala adazelenkova

Preklad opravila adazelenkova

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.