Playlisty Pokec
Reklama

Taipei Person/Allah Tea - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We cast a long shadow- suckin all the cold beneath
But there’s a reason- A Killer is a Lover with a knife in its teeth
We can settle in the dust and cave
Raise your hands if you want to be saved
In the middle is the bottom of me
A Taipei Person drinking Allah Tea- GO!
We Live/We Die/We Never Wonder Why
It’s Not/Too Late/To Fight The Hands of Fate
Vrháme dlouhý stín- vysáváme všemu zimu vespod
Ale je tu důvod- Vrah je milenec s nožem
v zubech
Můžeme se usadit v prachu a jeskyni
Zvedni ruce, jestli chceš být zachráněn
Uprostřed je dno mě
Tchaj-pej osoba pije Alláh čaj- BĚŽ!
Žijeme/Umíráme/Nikdy se nedivíme proč
Není/Příliš pozdě/Bojovat s rukama osudu
Well you can only scream your heart over and over for so long
Before you know it, you’re gonna lose your fucking mind
So don’t love, don’t hate- everybody’s dying baby I feel great
I’m running out of road but I’m still doing 75
No, můžeš jen křičet ze srdce znovu
a dlouho
Předtím, než se to dozvíš, ztratíš svou zkurvenou
mysl
Tak nemiluj, nenáviď- zlato, všichni umírají
Cítím se skvěle
Běžím z cesty, ale pořád jedu 75
Mellow Traumatic- ooh, looking like a Ponzi scheme
You’re so sentimental- all the weight of the worlds you’ve created are weak
I am the Voice of a Rude Generation
A Middle Finger for the Middle Class Invasion
At the bottom is the only real me
A Taipei Person drinking Allah Tea- GO!
We Want/We Need/We Punish Just To Bleed
We Know/This Plea/We Bite The Hand That Feeds
Mellow Traumatic- ooh, vypadá jako Ponziho schéma
Jsi tak citlivý- veškerá váha světů,
kterou jsi stvořil, jsou slabé
Jsem Hlas Hrubé Generace
Prostředníček pro Invazi Střední Třídy
Vespod je mé pravé já
Tchaj-pej osoba pije Alláh čaj- BĚŽ!
Chceme/Potřebujeme/Trestáme Jen Pro Krvácení
Víme/Tuto Prosbu/Kousáme ruku, která živí
Well you can only scream your heart over and over for so long
Before you know it, you’re gonna lose your fucking mind
So don’t love, don’t hate- everybody’s dying baby I feel great
I’m running out of road but I’m still doing Seventy-
No, můžeš jen křičet ze srdce znovu
a dlouho
Předtím, než se to dozvíš, ztratíš svou zkurvenou
mysl
Tak nemiluj, nenáviď- zlato, všichni umírají
Cítím se skvěle
Běžím z cesty, ale pořád jedu 70
Force the Pass/Divorce the Castration
Another Panic in a Major Population
Run the Course/The Coarseness of a Bastard
We’re in the Eyes of a Beautiful Disaster
SOLO (Tooch/Josh)
Vynutit původ/Zahodit Kastraci
Další Panika ve Velké Populaci
Spustit Kurz/Hrubost Bastarda
Jsme v očích krásné katastrofy
Solo
We Live/We Die/We Never Wonder Why
It’s Up/To Me/To Bite The Hands That Feed
We Want/We Need/We Punish Just To Bleed
We Scream/This Plea/TYPE A PERSONALITY
Žijeme/Umíráme/Nikdy se nedivíme proč
Je/Na mě/Kousat ruce, které živí
Chceme/Potřebujeme/Trestáme Jen Pro Krvácení
Křičíme/Tuto Prosbu/ODRAZ OSOBNOST
Well you can only scream your heart over and over for so long
Before you know it, you’re gonna lose your fucking mind
So don’t love, don’t hate- everybody’s dying baby I feel great
I’m running out of road but I’m still doing 75
STILL DOIN 75
No, můžeš jen křičet ze srdce znovu
a tak dlouho
Předtím, než se to dozvíš, ztratíš svou zasranou
mysl
Tak nemiluj, nenáviď- zlato, všichni umírají
Cítím se skvěle
Běžím z cesty, ale pořád jedu 75
POŘÁD JEDU 75

Text pridal ValdesV

Video přidal ValdesV

Preklad pridala adazelenkova

Preklad opravila adazelenkova

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.