Playlisty Pokec
Reklama

Rose Red Violent Blue (This song is so numb &.. - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Excuse me, oh pardon me, I'm
Still sticky on the inside
There comes a time when all I do
Is sit around in contemplation
And curse my situation
I'm just too bored for normal news
Be careful of what you wish for
Impossible to just ignore
One last time is all I need
To get my life and stocks in order
They're on the rise this quarter
Beware of certain friends
Who sell you out when everything is free
Promiňte, oh, odpusťte, jsem
Uvnitř stále lepkavý
Přijde čas, kdy vše, co budu dělat
Je sedět v rozjímání
A proklínat svou situaci
Jsem příliš nudný pro normální zprávy
Buď opatrný s tím, co si přeješ
Nemožné to jen ignorovat
Jednou naposledy je vše, co potřebuji,
Abych dostal svůj život a zásoby v pořádku
V tomto čtvrtletí jsou na vzestupu
Dej si pozor na jisté přátele
Kteří Tě prodají, když je vše zdarma
I know what I am to all of you
And I've got all these other things to do
To do
Vím, co pro Vás všechny jsem
A já mám všechny ostatní věci udělat
Udělat
Open up, I know enough I'm overused
Everyone I've ever loved is easily amused
Go ahead and tell the dead it's only youth
But I am much too old
I am much too old
I am much too old now
Otevři se, vím, že jsem využíván
Každý, koho jsem kdy miloval, se snadno pobaví
Jdi dál a řekni mrtvým, že je to jen mládí
Ale já jsem příliš starý
Jsem příliš starý
Teď jsem příliš starý
Imagine this chaos theory
Makes all the prophets leery
Somebody's showing them the ropes
We used to hang ourselves with
Instead of quiet respites
We choose the noose in lieu of hope
Oh rose red, oh violent blue
I should've seen the clues but
This song is dumb and so am I
Character assassinations
Aren't really observations
Stay home and ask yourself
Why am I so low when I'm so high?
So high
Představ si tuto teorii chaosu
Vydělává všechny ziskové zisky
Někdo jim ukazuje lana
Zvykli jsme si se s nimi pověsit
Místo klidného odpočinku
Vybíráme si namísto naděje smyčku
Oh, růže červená, oh násilí modré
Měla jsem vidět stopy, ale
Tahle píseň je hloupá a já taky
Znaky atentátů
Nejsou opravdu pozorování
Zůstaň doma a zeptej se sebe
Proč jsem tak nízko, když jsem tak vysoko?
Tak vysoko
Open up, I know enough I'm overused
Everyone I've ever loved is easily amused
Go ahead and tell the dead it's only youth
But I am much too old
I am much too old
I am much too old now
Otevři se, vím, že jsem využíván
Každý, koho jsem kdy miloval, se snadno pobaví
Jdi dál a řekni mrtvým, že je to jen mládí
Ale já jsem příliš starý
Jsem příliš starý
Teď jsem příliš starý
[guitar solo] Jo!
Pojď!
Yeah!
Come on!
Otevři se, vím, že jsem využíván
Každý, koho jsem kdy miloval, se snadno pobaví
Jdi dál a řekni mrtvým, že je to jen mládí
Ale já jsem příliš starý
Jsem příliš starý
Jsem příliš starý
Jsem příliš starý
Open up, I know enough I'm overused
Everyone I've ever loved is easily amused
Go ahead and tell the dead it's only you
But I am much too old
I am much too old
I am much too old
I am much too old

Text pridala Unknown

Text opravila adazelenkova

Videa přidali Unknown, ValdesV

Preklad pridala adazelenkova

Preklad opravila loveTill

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.