Playlisty Pokec
Reklama

Mercy (Acoustic) - text, preklad

playlist Playlist
My best is pointless, outrun but I'll never win
This state of conflict, makes sense, don't think about it
I ran away when I was 15, I was dead by 17
I know the world owes me everything
I'm gonna take it, I'm gonna make it
Moje nejlepší je zbytečné, vyčerpané, ale nikdy nevyhraju
Tenhle stav konfliktu... dává smysl, nemysli na
to
Utekl jsem, když mi bylo 15, byl jsem mrtvý do 17
Vím, že svět mi všechno dluží
Vezmu si to, udělám to
Walking on the warmer stones
Going nowhere, now I'm here
Not a name for what I am
I guess I'm just another demon of mercy
Chodím po teplejších kamenech
Jdu nikam, teď jsem tady
Není jméno pro to, co jsem
Myslím, že jsem jen další démon milosrdenství
All talk, no action, completely incomplete
Why wish me well when I know exactly what you think?
I came alive when I was 18, you forget, I'm everything
I know the world owes me nothing
So I'll take it, if I can make it
Všechny hovory, žádná akce... zcela neúplné
Proč mi přát dobré, když přesně vím, co
myslíš?
Ožil jsem, když mi bylo 18, zapomínáš, jsem
všechno
Vím, že mi svět nedává nic
Takže si to vezmu, kdyyž to zvládnu
Walking on the warmer stones
Going nowhere, now I'm here
Not a name for what I am
Your god's a weapon, he blessed every bullet
Walking on the warmer stones
Going nowhere, now I'm here
Not a name for what I am
I guess I'm just another demon of mercy
Chodím po teplejších kamenech
Jdu nikam, teď jsem tady
Není jméno pro to, co jsem
Tvůj Bůh je zbraní, požehnal každou kulku
Chodím po teplejších kamenech
Jdu nikam, teď jsem tady
Není jméno pro to, co jsem
Myslím, že jsem jen další démon milosrdenství
Tell me anything, tell me anything
Overrated and under-appreciated
Anything, tell me anything
Before you know it, you'll be...
Řekni mi cokoliv, řekni mi cokoliv
Přeceňován a nedoceněný
Cokoliv, řekni mi cokoliv
Než se to dozvíš, budeš...
Walking on the warmer stones
Going nowhere, now I'm here
Not a name for what I am
Your god's a weapon, he blessed every bullet
Walking on the warmer stones
Going nowhere, now I'm here
Not a name for what I am
I guess I'm just another demon of mercy
Chodím po teplejších kamenech
Jdu nikam, teď jsem tady
Není jméno pro to, co jsem
Tvůj Bůh je zbraní, požehnal každou kulku
Chodím po teplejších kamenech
Jdu nikam, teď jsem tady
Není jméno pro to, co jsem
Myslím, že jsem jen další démon milosrdenství

Text pridal Pennywise

Videa přidal Pennywise

Preklad pridal Pennywise

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.