Playlisty Pokec
Reklama

Mercy - text, preklad

playlist Playlist
My best is pointless, outrun but I’ll never win
This state of conflict… makes sense, don’t think about it
I ran away when I was 15; I was dead by 17
I know the world owes me everything
I’m gonna take it- I’m gonna make it
Moje nejlepší je zbytečné, vyčerpané, ale nikdy nevyhraju
Tenhle stav konfliktu... dává smysl, nemysli na
to
Utekl jsem, když mi bylo 15; Byl jsem mrtvý do 17
Vím, že svět mi všechno dluží
Vezmu si to- Udělám to
Walking On The Warmer Stones/Going Nowhere, Now I’m Here
Not A Name For What I Am/ I Guess I’m Just Another Demon of Mercy
Chodím po teplejších kamenech/Jdu nikam, teď
jsem tady
Není jméno pro to, co jsem/Myslím, že jsem jen další démon milosrdenství
All talk, no action… completely incomplete
Why wish me well when I know exactly what you think?
I came alive when I was 18; You forget- I’m everything
I know the world owes me nothing
So I’ll take it- if I can make it
Všechny hovory, žádná akce ... zcela neúplné
Proč mi přát dobré, když přesně vím, co
myslíš?
Ožil jsem, když mi bylo 18; Zapomínáš- jsem
všechno
Vím, že mi svět nedává nic
Takže si to vezmu- Když to zvládnu
Walking On The Warmer Stones/Going Nowhere, Now I’m Here
Not A Name For What I Am/Your God’s A Weapon, He Blessed Every Bullet
Walking On The Warmer Stones/Going Nowhere, Now I’m Here
Not A Name For What I Am/ I Guess I’m Just Another Demon of Mercy
SOLO (Tooch)
Chodím po teplejších kamenech/Jdu nikam, teď
jsem tady
Není jméno pro to, co jsem/Tvůj Bůh je zbraní, požehnal
každou kulku
Chodím po teplejších kamenech/Jdu nikam, teď
jsem tady
Není jméno pro to, co jsem/Myslím, že jsem jen další démon milosrdenství
Tell Me Anything/Tell Me Anything
Overrated and Under-appreciated
Anything/Tell Me Anything
Before you know it, you’ll be-

Řekni mi cokoliv/Řekni mi cokoliv
Přeceňován a nedoceněný
Cokoliv/Řekni mi cokoliv
Než se to dozvíš, budeš-
Walking On The Warmer Stones/Going Nowhere, Now I’m Here
Not A Name For What I Am/Your God’s A Weapon, He Blessed Every Bullet
Walking On The Warmer Stones/Going Nowhere, Now I’m Here
Not A Name For What I Am/ I Guess I’m Just Another Demon of Mercy
Chodím po teplejších kamenech/Jdu nikam, teď
jsem tady
Není jméno pro to, co jsem/Tvůj Bůh je zbraní, požehnal
každou kulku
Chodím po teplejších kamenech/Jdu nikam, teď
jsem tady
Není jméno pro to, co jsem/Myslím, že jsem jen další démon milosrdenství

Text pridal ValdesV

Videa přidali ValdesV, adazelenkova

Preklad pridala adazelenkova

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.