Playlisty Pokec
Reklama

Knievel Has Landed - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Every time I fall, I'm a little less me and a little bit more of you
And everywhere I go, there's a little less there and a little bit more to lose
Did you ever wonder why?
I can't decide if I'm a little bit dead or a little bit guarded
Cause even when I try, you and I are a little less there and just discarded
Pokaždé, když padám, jsem trochu méně já a trochu více Ty
A všude, kam jdu, je tu trochu méně a trochu méně co ztratit
Zajímala ses někdy, proč?
Nemůžu se rozhodnout, jestli jsem trochu mrtvý nebo trochu chráněný
Protože i když se snažím, Ty a já jsme tam trochu méně a jen zavrhnuti
If we collapse
Under all the weight
Of our self-importance
What if it's too late
Pokud se zhroutíme
Pod celou vahou
Z našeho vlastního významu
Co když je příliš pozdě
I threw it all away
It doesn't make it better
Why am I the ostracized?
Maybe I can change
If I put it back together
If I'm right then I don't want to know
Zahodil jsem to všechno pryč
Nedělá to lepší
Proč jsem ignorován?
Možná se mohu změnit
Kdybych to dal dohromady
Pokud mám pravdu, pak to nechci vědět
Even if I could, I'll never be free from a little bit more than this
It won't do any good, any other way is a little bit more to risk
But I say "Fuck it, risk it!"
Dokonce i kdybych mohl, nikdy bych nebyl osvobozen od toho o trochu víc než tohle
Nebude to dělat nic dobrého, jinak je riskovat
trochu víc
Ale říkám "Seru na to, risknu to!"
If we collapse
Only time will tell
Obey the same disorders
And ride your ass to hell
Pokud se zhroutíme
Pouze čas ukáže
Dodržuj stejný zmatek
A svez si prdel do pekla
I threw it all away
It doesn't make it better
Why am I the ostracized?
Maybe I can change
If I put it back together
If I'm right then I don't want to know
Zahodil jsem to všechno pryč
Nedělá to lepší
Proč jsem ignorován?
Možná se mohu změnit
Kdybych to dal dohromady
Pokud mám pravdu, pak to nechci vědět
I threw it all away
It doesn't make it better
Why am I the ostracized?
Maybe I can change
If I put it back together
If I'm right then I don't want to know
Then I don't want to know
I don't want to know
Know, know, know
Zahodil jsem to všechno pryč
Nedělá to lepší
Proč jsem ignorován?
Možná se mohu změnit
Kdybych to dal dohromady
Pokud mám pravdu, pak to nechci vědět
Pak to nechci vědět
Nechci to vědět
Vědět, vědět, vědět

Text pridal ValdesV

Text opravila adazelenkova

Video přidal ValdesV

Preklad pridala adazelenkova

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.